Erillinen opinto-oikeus

Erillisten opintojen suoritusoikeus

Oikeus suorittaa erillisiä opintoja voidaan myöntää ensisijaisesti joko ammattipätevyyden lisäämiseksi tai jossain muussa oppilaitoksessa kuin suomalaisessa tiede- tai taidekorkeakoulussa suoritettavaa tutkintoa varten. Suoritusoikeuksia myönnetään kunkin oppiaineen opetuskapasiteetin sallimissa rajoissa. Opinto-oikeutta haetaan erillisen opiskeluoikeuden hakemuksella, joka palautetaan Kontinkankaan kampuksen koulutuksen lähipalvelupisteeseen (Aapistie 7A, 2 krs). Hakuaika päättyy 31.5.

Sivuaineopinnot

Lääketieteellisessä tiedekunnassa myönnetään erillisiä opinto-oikeuksia  opintojaksojen suorittamiseen muiden tiedekuntien opiskelijoille vain rajoitetusti. Sivuaineopintoja voi suorittaa lääketieteen ja muiden terveystieteiden alojen teoreettisluonteisissa oppiaineissa, mutta ei kliinisissä aineissa lukuun ottamatta lastenpsykiatriaa. Opinto-oikeutta haetaan erillisen opiskeluoikeuden hakemuksella, joka palautetaan koulutuksen lähipalvelupisteeseen. Hakuaika sivuaineopintoihin päättyy 31.5.

Lääketieteellisessä tiedekunnassa ei ole tarjolla sivuainekokonaisuuksia.

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 7.6.2019