Tuomo Heikkinen, HLT

Osastonhammaslääkäri
Ortodontia
Nykyinen asema: 
Osastonhammaslääkäri
Yhteystiedot: 
PL 5000
90014 OULUN YLIOPISTO
E-mail: tuomo.heikkinen (at) oulu.fi
Puh.: 0407137074, 0405152433
Katuosoite: 
Aapistie 5A
90220 Oulu

Tuomo Heikkinen valmistui hammaslääkäriksi 1981, erikoistui oikomishoitoon 1988 ja väitteli hammaslääketieteen tohtoriksi 1996 Oulun Yliopistosta. Dosentin arvonimen Oulun Yliopistossa hän sai 2010. 

Heikkinen on toiminut opettajana sekä perus- että erikoishammaslääkärikoulutuksessa yhteensä yli 30 vuotta Hampaiston kehityksen ja oikomisopin osastolla Oulun Yliopiston  Hammaslääketieteen Laitoksella. Kliinistä kokemusta on 34 vuotta yksityispraktiikasta ja oikomishoidon konsulttina toimimisesta Oulun ja Meri-Lapin  alueiden terveyskeskuksissa.

Heikkinen on luennoinut uransa aikana sekä kasvua että kehitystä alkaen alkiokehityksen varhaisvaiheista ulottuen aikuisortodontiaan. Hän on toiminut Oulun Yliopistosairaalan oikomishoidon konsultoivana erikoishammaslääkärinä ja huuli- suulakihalkio- teamin jäsenenä Oulun Yliopistosairaalan  Hammas-  ja suusairauksien klinikalla.

Heikkinen  on edustanut Suomea Euroopan oikojahammaslääkärijärjestön opettajafoorumissa  ja  eurooppalaisen koulutusjärjestelmän kehittämisestä vastaavan elimen  kokouksissa Viinissä 2006. Heikkinen on vieraillut Saksassa 2003 Witten-Herdecken  Hammaslääketieteen laitoksella Erasmus-opettajanvaihdossa. Heikkinen sai Euroopan oikojajärjestön tutkimusapurahan 3D- kaksostutkimukseen 2011.

Viime aikoina kliininen työpanos on kohdistunut  erikoistumiskoulutukseen. Heikkinen on toiminut oikomishoidon erikoistumiskoulutuksen järjestäjänä vuodesta 2006 alkaen oikomishoidon oppialalla Oulun  Yliopistossa.

Heikkinen on toiminut  järjestelytoimikuntien jäsenenä  Oulussa kahden kansainvälisen kongressin tehtävissä: 1998 Hammasmorfologiakongressissa  ja  2012  Pohjoismaisessa Oikojahammaslääkärikongressissa. Molempien toimikuntien jäsenenä hän on osallistunut kongressiabstraktien arviointiin ja –kirjojen kokoamiseen. 1998 hän toimi Hammasmorfologiakongressin kokoomakirjan toimittajana.

Heikkisen tutkimusaktiviteetti on kohdistunut raskauden aikaisten häiriötekijöiden vaikutukseen, toispuoleisuuden ilmenemiseen ja asymmetriaan hampaiston  ja purennan kehityksessä, hammasmorfologiaan sekä  kasvojen 3-ulotteisten muutosten analysointiin mm. Herbstin kojeella hoidettujen ja leukakirurgian läpikäyneiden potilaiden hoidoissa. Heikkinen on IADRn, EOSn ja Suomen Hammaslääkäriseuran jäsen, jonka kenttäkouluttajana hän on myös  toiminut,  sekä ortodontian jaoksen hallituksessa  rahastonhoitajana 2004 – 2006. Heikkinen on julkaissut yhteensä 24 tutkimusraporttia ja useita muita julkaisuja lähialoilta, kongressiabstrakteja on kertynyt 37 (ks. CV).