Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö (MIPT)

Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja teknologian tutkimusyksikkö (MIPT) on uusi yksikkö, joka aloitti toimintansa vuoden 2015 alussa osana Oulun yliopiston lääketieteellistä tiedekuntaa. Tutkimusyksikön perusajatus on vahvistaa tieteellistä yhteistyötä tiedekunnan sisällä.

MIPT tarjoaa korkeatasoista koulutusta lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja teknologian alalta Oulun yliopistossa. Hyvinvointitekniikan tutkinto-ohjelma ja kansainvälinen maisteriohjelma Biomedical Engineering: Biomechanics and Imaging ovat MIPT:n koordinoimia. Opetamme lääketieteen,  hyvinvointitekniikan ja lääketieteen tekniikan opiskelijoille mm. seuraavia aiheita: diagnostinen radiologia, kliininen neurofysiologia, sädeturvallisuus, lääketieteellinen fysiikka ja lääketieteen tekniikka.

MIPT:n tutkimusryhmät kehittelevät uusia innovaatioita tutkimuksen alalla mutta myös lääketieteelliseen käyttöön. Tarjoamme myös omaa asiantuntijuuttamme muiden tutkimusryhmien käyttöön.

MIPT:n tavoite on olla johtava tutkimusyksikkö multimodaalisessa lääketieteellisessä kuvantamisessa (3Mi) ja me jakaa osaamistaan myös yrityskäyttöön pääasiassa Oulun seudulla, mutta myös kansallisesti ja kansainvälisesti.

MIPT koostuu tutkimusryhmistä, joita johtaa tutkimusryhmän johtaja. Ryhmien määrät riippuvat tieteellisistä meriiteistä ja ulkopuolisen rahoituksen määrästä. Vuonna 2016 MIPT:n tutkimusryhmien johtajina toimivat Osmo Tervonen (tutkimusyksikön johtaja), Miika Nieminen (varajohtaja), Vesa Kiviniemi, Jaakko Niinimäki, Simo Saarakkala, Juha Nikkinen, Mika Kallio, Timo Jämsä ja Jarmo Reponen.

 

Simo Saarakkalan tutkimusryhmä

Simo Saarakkalan johtaman DIOS-tutkimusryhmän (Diagnostics of Osteoarthritis, http://www.mipt-oulu.fi/saarakkala-group/) tavoitteena on kehittää uusia biolääketieteellisiä ja kliinisiä kuvantamismenetelmiä varhaisten nivelrikkomuutosten diagnostiikkaan. Tutkimusryhmä tutkii myös nivelrikon aiheuttamia muutoksia nivelrustokudoksessa ja luussa ihmisnäytteitä käyttäen. Histologisia ja immunohistokemiallisia värjäysmenetelmiä sekä FTIR-mikrospektroskopiaa käytetään kudosten rakenteen ja koostumuksen tutkimiseen. Tutkimusryhmä kehittää myös uusia kuvantamismenetelmiä, jotka soveltuvat kudosnäytteiden kvantitatiiviseen 3D-kuvantamiseen mikro-/nanometri tasolla, mikä edistää nivelrikon syntyprosessin ymmärrystä.

Vesa Kiviniemen tutkimusryhmä

Oulu Functional NeuroImaging tutkimusryhmä  (OFNI, www.oulu.fi/ofni) keskittyy multimodaaliseen neurovaskulaarisen yksikön tutkimukseen, etenkin veri-aivoesteen ja glymfaattisen pulsaation osalta. Käytämme kriittisesti näytteistettyä, aliasoitumattomia menetelmiä synkronisesti toiminnalliseen neurokuvantamiseen monessa skaalassa- sekä ajallisesti että avaruudellisesti. Käytössämme on MREG , DC-EEG, NIRS, NIBP sekä anestesia monitorit. Missiomme on kehittää uusia diagnostisia ja terapeuttisia menetelmiä uusien fysiologisten löydösten pohjalta. Teemme yhteistyötä useiden paikallisten ja kansainvälisten kliinisten tutkimusryhmien kanssa, jotka fokusoivat neuropsykiatrisiin sairauksiin. Kuulumme ESFRI-tiedeinfrastruktuuriin osana Oulu BioImaging -ryhmittymää, joka mahdollistaa myös mikroskooppisen tutkimuksen.

Miika Niemisen tutkimusryhmä

Prof. Niemisen poikkitieteellinen tutkimusryhmä (http://www.mipt-oulu.fi/nieminen_group/) tekee tutkimustyötä laaja-alaisesti lääketieteellisen fysiikan ja kuvantamisen tutkimuskentässä. Tutkimusryhmän päätutkimusalueita ovat uusien, mm. magneettikuvaukseen ja röntgenkuvaukseen perustuvien kuvantamismenetelmien kehittäminen kudoskarakterisointia varten. Tutkimusryhmä on yksi johtavista tutkimusryhmistä maailmalla nivelrikon kvantitatiivisten magneettikuvausmenetelmien kehittämisessä. Ryhmässä tutkitaan myös mm. keinoja potilaan säteilyaltistuksen määrittämiseksi ionisoivaa säteilyä hyödyntävissä radiologisissa tutkimuksissa ja mobiililaitteiden näyttöteknologioiden käyttökelpoisuutta radiologisten kuvien arvioinnissa.

Timo Jämsän tutkimusryhmä

Prof. Jämsän monitieteinen lääketieteen tekniikan tutkimusryhmä (http://www.mipt-oulu.fi/jamsa-group/) tutkii erilaisia terveysteknologian ratkaisuja. Ryhmä on tutkinut lonkkamurtuman riskitekijöitä, kaatumisen tunnistusta ja kaatumisen riskitekijöitä. Tällä hetkellä erityisenä kiinnostuksen aiheena on lonkan nivelrikon ja lonkan/lantion seudun murtumien välisen suhteen biomekaaninen tarkastelu. Tutkimme myös objektiivisia liikunta-aktiivisuuden mittausmenetelmiä tarkoituksena selvittää liikunnan ja eri terveysmuuttujien välistä annosvastesuhdetta. Liikkumattomuus on kansanterveyden kannalta kasvava haaste. Siksi pyrimme kehittämään optimaalisia menetelmiä ja teknologioita terveyden edistämiseen eri kohderyhmissä kuten nuoret aikuiset, keski-ikäiset ja ikääntyneet.

Kliininen neurofysiologia

Kliininen neurofysiologia tarjoaa menetelmiä ja yhteistyötä tutkimukseen. Tällä hetkellä käynnissä olevia tutkimusprojekteja ovat autonomisen hermoston häiriöt erilaisissa tutkimuspopulaatioissa käyttäen menetelminä kardiovaskulaarisia heijasteita ja mikroneurografiaa, aivojen plastiset muutokset navigoidun transkraniaalisen magneettistimulaation avulla tutkittuna, tapahtumasidonnaiset herätevasteet kehityshäiriöissä ja anestesian aikainen EEG.

 

Lisää tietoa nettisivuillamme: www.mipt-oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 18.6.2018