PPSHP/OYS

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) on pohjoisin viidestä Suomen yliopistollisesta sairaanhoitopiiristä. Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella asuu n. 400 000 ja Pohjois-Suomen kattavalla erityisvastuualueella n. 740 000 henkilöä. Sairaanhoitopiirin kuntayhtymällä on kolme sairaalaa: Oulun yliopistollinen sairaala (OYS), Oulaskankaan sairaala ja Visalan sairaala.  Erikoissairaanhoidon palvelut tuotetaan Pohjois-Pohjanmaalla suurimmaksi osaksi Oulun yliopistollisessa sairaalassa. Oulun yliopistollinen sairaala huolehtii Pohjois-Pohjanmaan alueen erikoissairaanhoidosta ja koko Pohjois-Suomen erityistason sairaanhoidosta.  Kaikki lääketieteen erikoisalat ovat edustettuina OYS:ssa.

Lääketieteellinen tiedekunta ja PPSHP tekevät läheistä yhteistyötä terveydenhuollon ammattilaisten kouluttamisessa sekä tutkimuksen saralla. Opiskelijoiden teoreettisesta koulutuksesta vastaavat terveydenhuoltoalan oppilaitokset ja yliopisto. Hoitotyöhön sairaalassa opiskelijat tulevat mukaan aika pian opintojen alkamisen jälkeen. Potilaat suhtautuvat tutkimukseen ja opetukseen myönteisesti. OYS:ssa tehdään korkealaatuista kliinistä tutkimusta joka on tunnustettu niin kansallisesti kun kansainvälisestikin. Tutkimusta tehdään sairaalan ja yliopiston yhteisessä tutkimusorganisaatiossa Medical Research Center Oulussa (MRC Oulu).

 

 

Viimeksi päivitetty: 27.6.2018