Tutkimusyksiköiden oppiaineet

Biolääketieteen tutkimusyksikkö - Research Unit of Biomedicine

 • Farmakologia ja toksikologia
 • Fysiologia
 • Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia

CERH - Center for Environmental and Respiratory Health Research

 • Kansanterveystiede
 • Ympäristöterveydenhuolto

Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö - Center for Life Course Health Research

 • Fysiatria
 • Geriatria
 • Laskennallinen lääketiede
 • Terveysliikunta
 • Työterveyshuolto
 • Yleislääketiede

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö - Research Unit of Nursing Science and Health Management

 • Hoitotiede
 • Terveyshallintotiede

Kirurgian, anestesiologian ja tehohoidon tutkimusyksikkö - Research Unit of Surgery, Anesthesia and Intensive Care

 • Anestesiologia
 • Kirurgia
 • Tehohoito

Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö - Research Unit of Medical Imaging, Physics and Technology

 • Lääketieteen tekniikka
 • Lääketieteellinen fysiikka
 • Radiologia
 • Kliininen neurofysiologia

PEDEGO-tutkimusyksikkö - PEDEGO Research Unit (Research Unit for Pediatrics, Dermatology, Clinical Genetics, Ophthalmology, Otorhinolaryngology, Obstetrics and Gynecology)

 • Iho-ja sukupuolitaudit
 • Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
 • Lastentaudit
 • Lastenpsykiatria
 • Perinnöllisyyslääketiede
 • Silmätaudit
 • Synnytykset ja naistentaudit

Neurotieteen tutkimusyksikkö - Research Unit of Clinical Neuroscience

 • Neurokirurgia
 • Neurologia
 • Psykiatria

Sisätautien tutkimusyksikkö - Research Unit of Internal Medicine

 • Sisätaudit
 • Oikeuslääketiede
 • Keuhkosairaudet

Suun terveyden tutkimusyksikkö - Research Unit of Oral Health Sciences

 • Hammasproteesioppi ja kliininen purentafysiologia
 • Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi
 • Pedodontia, kariesoppi ja juurenhoito
 • Parodontologia ja geriatrinen hammaslääketiede
 • Sosiaalihammaslääketiede
 • Suu-ja leukakirurgia
 • Suuradiologia

Syövän ja translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö - Cancer and Translational Medicine Research Unit

 • Anatomia ja lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia
 • Suupatologia
 • Kliininen kemia
 • Patologia
 • Syöpätaudit ja sädehoito

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 18.6.2018