Erilliset opinto-oikeudet

Lääketieteellisessä tiedekunnassa toteutettaville opintojaksoille voi hakea erillistä opinto-oikeutta  sivuaineopintoihin Oulun yliopistossa suoritettaviin tutkintoihin, aikaisempaa tutkintoa täydentäviin opintoihin, ammattipätevyyden lisäämiseksi tai jossain muussa oppilaitoksessa kuin suomalaisessa tiede- tai taidekorkeakoulussa suoritettavaa tutkintoa varten. Suoritusoikeuksia myönnetään kunkin opetusyksikön resurssien sallimissa rajoissa. Erillisten opintojen suoritusoikeuksia voidaan myöntää tiedekunnan teoreettisluonteisissa oppiaineissa ja kliinisillä aloilla vain hyvin rajoitetusti.

Tiedekuntaan voi hakea myös ns. joustavaa opinto-oikeutta (JOO), joka antaa muiden suomalaisten yliopistojen perus- ja jatkotutkinto-opiskelijoille mahdollisuuden sisällyttää tutkintoonsa opintoja lääkeiteteellisestä tiedekunnasta. JOO opinto-oikeuksia voidaan myöntää tiedekunnan teoreettisluonteisissa oppiaineissa ja kliinisillä aloilla vain hyvin rajoitetusti.

Viimeksi päivitetty: 7.6.2019