Avoimia yliopisto-opintoja suorittaneet

Terveystieteiden avoimia yliopisto-opintoja suorittaneet voivat hakea osana valtakunnallista yhteishakua hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkinto-ohjelmiin avoimia yliopisto-opintoja suorittaneiden kiintiössä. Yhteisvalinnan aloituspaikoista on varattu avoimia yliopisto-opintoja suorittaneiden kiintiössä hakeville seuraavasti:

  • hoitotieteen tutkinto-ohjelma enintään 2 opiskelijaa
  • terveyshallintotieteen tutkinto-ohjelma enintään 3 opiskelijaa.

Koulutuksessa suoritettavan alemman korkeakoulututkinnon (TtK) laajuus on 180 opintopistettä ja ylemmän korkeakoulututkinnon (TtM) laajuus on 120 opintopistettä. Terveystieteiden maisterin tutkintoon sisältyvät opinnot suoritetaan sen tutkinto-ohjelman mukaisesti, mihin on hyväksytty opiskelemaan.

Hakeminen

Opintoihin haetaan valtakunnallisessa sähköisessä yhteishaussa osoitteessa opintopolku.fi. Hakuaika on 14.3. -  28.3.2018 klo 15.00 mennessä. Hakijan on merkittävä hakulomakkeelle haluavansa tulla huomioiduksi avoimen yliopiston opintoja suorittaneiden kiintiössä. Avoimia yliopisto-opintoja suorittaneet huomioidaan osana yhteishakua omana valintakiintiönään hakijan hakemukseen merkitsemän hakukohteen mukaisesti hakukohteissa hoitotiede ja/tai terveyshallintotiede.

Hakukelpoisuus ja valintaperusteet

Hakijalla tulee olla suoritettuna erikseen määriteltyjä avoimen yliopiston opintoja (pääaineopinnot ja soveltuvat sivuaineopinnot). Tarkista avoimia korkeakouluopintoja suorittaneiden valintakiintiössä hakevia koskevat edellytettävät opinnot, hakukelpoisuusvaatimukset ja valintaperusteet Opintopolusta: hoitotiede ja terveyshallintotiede.

Hakijan avoimessa yliopistossa suorittamat opinnot eivät hakuajan päättyessä saa olla viittä (5) vuotta vanhempia. Lisäksi edellytyksenä on, että opinnot on suoritettu vähintään arvosanalla hyvä. Avoimen yliopiston kiintiössä eivät voi pyrkiä henkilöt, joilla jo on korkeakoulututkinto tai opinto-oikeus jossakin yliopistossa, vaikka he olisivatkin suorittaneet avoimen yliopiston opintoja.

 

Liitteet

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteiden tutkinto-ohjelmiin avoimia korkeakouluopintoja suorittaneiden valintakiintiössä hakevien tulee lähettää hakemuksensa liitteeksi todistusjäljennökset avoimessa yliopistossa suoritetuista opinnoista 13.4.2018 mennessä. Kaikkien huomioitavaksi toivottujen opintojen tulee olla suoritettuina hakuajan päättyessä  28.3.2018. Todistuksesta tulee ilmetä suoritetun opintokokonaisuuden laajuus ja arvosana.  Hakemuksen liitteeksi tulee toimittaa myös todistusjäljennös hakukelpoisuuden osoittavasta suoritetusta tutkinnosta.

Liitteet tulee toimittaa 13.4.2018 mennessä Oulun yliopiston hakijapalveluihin sähköpostin liitteenä osoitteella hakijapalvelut(at)oulu.fi tai postitse osoitteeseen:

Oulun yliopisto/Opiskelijakeskus
Hakijapalvelut
PL 8100
90014 Oulun yliopisto

Liitteisiin tulee muistaa merkitä hakijan nimi, henkilötunnus sekä koulutukset, joihin hakee.

Viimeksi päivitetty: 18.10.2017