Lakkautetut tutkinto-ohjelmat

Oulun yliopiston koulutustarjontaa uudistetaan. Oulun yliopistossa on useita rinnakkaisia tutkinto-ohjelmia, joissa ei käytännössä ole toimintaa ja joissa ei ole ollut opiskelijavalintaa.  Rinnakkaiset tutkinto-ohjelmat yh­distämällä selkeytetään koulutustarjontaa ja vähennetään tut­kinto-ohjelmien määrää.

Opiskelijalla, joka yliopiston hallituksen päätöksen (16.12.2014 § 4) voimaan tullessa on ollut opiskelijana lakkautettavassa tutkinto-ohjelmassa, on oikeus siirtyä opiskelemaan päätöksessä mainittuun vastaavaan, rinnakkaiseen tutkinto-ohjelmaan. Opiskelijalle voidaan lukea hyväksi aiemmassa tutkinto-ohjelmassa suoritetut opinnot yliopiston määräämällä tavalla.

Oulun yliopisto hallitus on päättänyt 16.12.2014 seuraavien lääketieteellisen tiedekunnan koulutusohjelmien lakkauttamisesta ja niissä opiskelevien opinto-oikeuden siirtämisestä toiseen tutkinto-ohjelmaan seuraavasti:

Lakkautettavat tutkinto-ohjelmat Tutkinto-ohjelma, johon opinto-oikeus siirretään
Terveydenhuollon opettajan koulutusohjelma Terveystieteiden opettajan tutkinto-ohjelma
Terveydenhuollon koulutusohjelma Hoitotieteen tutkinto-ohjelma
Kliinisen laboratoriotieteen tieteenalaohjelma Opiskelijakohtaisesti HOPS:in mukaisesti hoitotieteen tai terveyshallintotieteen tutkinto-ohjelma
Radiografian tieteenalaohjelma Opiskelijakohtaisesti HOPS:in mukaisesti hoitotieteen tai terveyshallintotieteen tutkinto-ohjelma

 

Opiskelijoihin otetaan mahdollisuuksien mukaan yhteyttä, selvitetään opintojen nykytila ja laaditaan suunnitelma opintojen loppuun saattamiseksi. Opiskelija voi myös itse ottaa yhteyttä palveluosoitteeseen study.medicine@oulu.fi tai suoraan  lakkautettavien tutkinto-ohjelmien opiskelijoiden opintoneuvonnasta vastaaviin:

  • terveydenhuollon tutkinto-ohjelma: Outi Kajula (outi.kajula(at)oulu.fi)
  • terveydenhuollon opettajan tutkinto-ohjelma: Heidi Ruotsalainen (heidi.ruotsalainen(at)oulu.fi)
  • kliinisen laboratoriotieteen ja radiografian opiskelijat: Pirjo Kaakinen (pirjo.kaakinen(at)oulu.fi)

Opinto-oikeuden aktivoiminen

Mikäli opiskelija ei ole ilmoittautunut läsnä- tai poissaolevaksi, hän voi aktivoida opinto-oikeutensa opinto-oikeuden myöntämisvuoden mukaan jollakin seuraavista tavoista:

  1. Jos opinto-oikeus on myönnetty ennen vuotta 2005, opiskelija ottaa yhteyttä edellä mainittuihin tiedekunnan opintoneuvojiin HOPS:n laatimista varten. Sen jälkeen opiskelija maksaa uudelleenkirjaamismaksun (35 eur) ja ilmoittautuu läsnä olevaksi yliopistoon.
  2. Jos opinto-oikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen, opintoaika on rajattu. Mikäli tutkinnon suorittamisen tavoiteaika on päättynyt tai päättymässä, opiskelija hakee lisäaikaa opintojensa loppuun saattamiseksi. Hakulomakkeen liitteeksi opiskelija tarvitsee HOPS:n, jonka laatiakseen opiskelija ottaa yhteyttä edellä mainittuihin tiedekunnan opintoneuvojiin. Lisäajan hakulomake ja ohjeet sen täyttämiseksi ovat verkossa sivulla http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opinto-oikeudet-ja-ilmoittautuminen/. Myönteisen lisäaikapäätöksen saatuaan opiskelija maksaa uudelleenkirjaamismaksun (35 eur) ja ilmoittautuu läsnä olevaksi yliopistoon.
  3. Opiskelija, jonka opinto-oikeus on myönnetty 1.8.2005 jälkeen ja jonka tutkinnon suorittamisen tavoiteaika ei vielä ole päättynyt/päättymässä, ottaa yhteyttä tiedekunnan opintoneuvojiin HOPS:n laatimista varten. Sen jälkeen opiskelija maksaa uudelleenkirjaamismaksun (35 eur) ja ilmoittautuu läsnä olevaksi yliopistoon.

Lisätietoa yliopistoon ilmoittautumisesta  http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opinto-oikeudet-ja-ilmoittautuminen

Lisätietoja lakkautetuista tutkinto-ohjelmista yliopistotason sivulta http://www.oulu.fi/yliopisto/opiskelu/opinto-oikeudet-ja-ilmoittautuminen/lakkautetut-tutkinto-ohjelmat


 

Viimeksi päivitetty: 7.6.2019