Suun terveyden tutkimusyksikkö

Suun terveyden tutkimusyksikkö vastaa hammaslääketieteellisestä opetuksesta ja tutkimuksesta Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Yksikkömme tekee tutkimusta yhteistyössä tiedekunnan muiden tutkimusyksiköiden sekä alan kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Merkittävimpiä yhteistyökumppaneita ovat samalla kampuksella toimiva Oulun yliopistollinen sairaala sekä Oulun kaupunki. Suun terveyden tutkimusyksikkö julkaisee vuosittain noin sata julkaisua, joista 80% on kansainvälisiä vertaisarvioituja artikkeleita.

Suun terveyden tutkimusyksikön tutkimusaiheet ovat monitieteellisiä ja jakautuvat osittain erikoisaloittain. Yliopiston strategian mukaisesti tutkimustoiminnassa on kuitenkin viime aikoina painotettu erityisesti väestöpohjaista Pohjois-Suomen kohortti-66 tutkimusta sekä toisaalta korkeaan teknologian hyväksikäyttöön ja sovelluksiin perustuvaa elinikäisen suun terveyden kokonaisvaltaista tutkimusta.

Tutkimustoimintaan liittyvä laboratoriotyöskentely tapahtuu lääketieteellisen tiedekunnan yhteislaboratorioissa Kontinkankaan kampuksella.

Suun terveyden tutkimusyksikkö jakautuu seitsemään erikoisalaan, joita kutakin johtaa vastuuhenkilö. Tutkimuksen lisäksi erikoisala huolehtii osaltaan hammaslääketieteen peruskoulutuksesta ja ammatillisesta sekä tieteellisestä jatkokoulutuksesta.

Tutkimusyksikön johtaja, professori Vuokko Anttonen

Varajohtaja, professori Pekka Ylöstalo

Tutkinto-ohjelmavastaava, yliopistotutkija Raija Lähdesmäki

 

Yksikön tutkimustyö erikoisaloittain:

Hammasproteesioppi ja kliininen purentafysiologia

Professori Kirsi Sipilä

 • purentaelimistön toimintahäiriöt – epidemiologia, etiologia, diagnostiikka ja hoito
 • purennan proteettinen kuntoutus – kiinteä ja irtoprotetiikka, implanttiprotetiikka

 

Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi

Professori Pertti Pirttiniemi

 • kasvojen, kallon alueen, hampaiston ja leukanivelen kasvu ja kehitys
 • purentarasituksen vaikutus leukaniveleen
 • oikomishoidon pitkäaikaisvaikutukset
 • oikomishoidon vaikutus elämän laatuun
 • purennan kehitys
 • kasvojen ja purennan 3D-kuvantaminen

 

Parodontologia ja geriatrinen hammaslääketiede

Professori Pekka Ylöstalo

 • parodontaali-infektioiden epidemiologia
 • parodontiumin ja yleisen terveydentilan väliset vuorovaikutukset
 • parodontaali-infektioiden riskitekijät
 • geneettisten tekijöiden vaikutus parodontiumin terveydentilaan

 

Karies- ja juurenhoito-oppi ja lasten hammashoito

Professori Vuokko Anttonen

 • karieksen ja hampaiden eroosion väestöpohjaiset tutkimukset
 • hoitokäytäntöihin perustuvat tutkimukset, joilla kartoitetaan mm. täytteiden elinkaarta ja juurenhoitojen onnistumista
 • kliiniset kariesdiagnostiikkatutkimukset
 • lasten suunterveyteen liittyvä tutkimus
 • paikkausmateriaalien ja sidosaineiden sidoslujuuden tutkiminen
 • pulpan biologia

 

Terveydenhuolto

 • suusairauksien epidemiologia
 • suun terveydenhuollon palvelut
 • hammaslääketieteellinen ergonomia

 

Suu- ja leukakirurgia

Professori George Sandor

 • kallon luupuutosten korvaaminen kantasoluilla ja kudoskasvua ohjaamalla
 • näkökohtia huuli-suulakihalkioiden hoitoon Pohjois-Suomessa
 • uniapnea-tutkimus
 • hammas- ja leukatraumat
 • suu- ja leukakirurgisen hoidon vaikuttavuus

 

Hammaslääketieteellinen kuvantaminen

Tutkijatohtori Annina Sipola

 • leukanivelen kuvantaminen
 • kuvantamisen optimointi

 

 

Viimeksi päivitetty: 18.6.2018