Leena Ala-Mursula

Leena Ala-Mursula            

Työterveyshuollon dosentti Leena Ala-Mursula nimitettiin kutsusta 1.11.2016 alkaen viisivuotiskaudeksi osa-aikaiseen työterveyshuollon työelämälähtöiseen professuuriin.

Ala-Mursula on väitellyt vuonna 2006 työaikojen hallinnan yhteyksistä terveyteen ja sairauspoissaoloihin.  Tutkimustyössään hän keskittyy nykyisin työkyvyn ja työurien epidemiologiaan Pohjois-Suomen syntymäkohortti 1966 – tutkimuksessa. Kohortin työelämäryhmä tutkii työn ja työurien vaikutuksia elinikäisen terveyden muovautumiseen ja sairauksien vaikutusta työuriin. Lisäksi Ala-Mursula osallistuu työterveyshuollon kehittämistä palveleviin valtakunnallisiin ja paikallisiin tutkimushankkeisiin.

Ala-Mursula on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi vuonna 1988, työterveyshuollon erikoislääkäriksi vuonna 1999 ja suorittanut eMBA-diplomin Oulun yliopistossa vuonna 2009. Hänellä on laaja käytännön kokemus työterveyshuollosta, jossa hän on toiminut työterveyslääkärinä, kehittämis- ja johtotehtävissä sekä verkostoissa vaikuttaen.

Opetuksen saralla Ala-Mursula on kehittänyt etenkin työterveyshuollon erikoislääkärikoulutusta alan valtakunnallisen verkoston eri vastuutehtävissä, vuosina 2014 – 15 koordinaatioryhmän puheenjohtajana. Hän toimii myös STM:n erikoislääkärikoulutuksen koordinaatiojaoksen pysyvänä asiantuntijana vuodesta 2015 alkaen. Opetuksessaan Ala-Mursulan tavoitteena on lisätä työterveyslääkäreiden ja laajemmankin lääkärikunnan työelämäosaamista. Käynnissä olevien oppikirja- ja kurssiprojektien ohella tärkeä foorumi on lääkäreiden perusopetuksen kehittäminen yhä paremmin toimintakyvyn näkökulmaa tunnistavaksi.  

Leena Ala-Mursula
Työelämäprofessori, työterveyshuollon oppiala
Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö ( Käyntiosoite Aapistie 5B, 3.krs )
PL 5000, 90014 OULUN YLIOPISTO
puh 040 672 4189

 

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 2.12.2016