Anne Remes

 

Anne Remes

Lääketieteen tohtori, dosentti Anne Remes on nimitetty kutsusta neurologian professoriksi lääketieteelliseen tiedekuntaan 1.1.2017 lukien

Anne Remes on valmistunut lääketieteen lisensiaatiksi 1991 ja lääketieteen tohtoriksi vuonna 1993 Oulun yliopistosta. Neurologian dosentiksi hänet on nimitetty 2005. Hän on saanut lääketieteen kouluttajan erityispätevyyden 2011 ja hän on suorittanut johtamisopintoja Oulun yliopistossa.

Professori Remes on työskennellyt eritasoisissa opettajan ja tutkijan tehtävissä Oulun yliopistossa vuodesta 1987 lähtien aluksi lääketieteellisen biokemian ja molekyylibiologian laitoksella ja vuodesta 1999 lähtien neurologian oppiaineessa. Sairaanhoitopiirin sivuvirkaa hän on hoitanut neurologian klinikassa. Hänet valittiin neurologian professoriksi vuonna 2012 Itä-Suomen yliopistoon, jossa hän on toiminut vuoden 2016 loppuun saakka.

Professori Remes on ohjannut 9 väitöskirjaa, minkä lisäksi hänellä on tällä hetkellä yhteensä 15 tohtoriopiskelijaa Itä-Suomen ja Oulun yliopistoissa. Hän on saanut vuoden luennoitsijan palkinnon Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vuosina 2009 ja 2012.

Professori Anne Remeksen tutkimus käsittää varhain alkavien neurodegeneratiivisten muistisairauksien geneettistä epidemiologiaa ja biokemiallisia mekanismeja. Tutkimuksen kohteena ovat olleet etenkin varhain alkavat ja perinnölliset muistisairaudet, otsalohkodementia sekä työikäisten työkykyä rajoittavat ei-dementoiviin sairauksiin liittyvät muistipulmat. Professori Remes on myös mukana Työterveyslaitoksen Muisti työssä -tutkimushankkeessa, jonka tarkoituksena on tutkia muistisairauksien ja työkykyä uhkaavien muistipulmien varhaista tunnistamista.

Uudempina tutkimushankkeina on vuonna 2014 alkanut MS-taudin neurodegeneraatiota sekä ravitsemuksen ja suoliston mikrobiomin vaikutusta MS-taudin kulkuun (NeuroMS) kohdistuva tutkimus sekä tutkimusyhteistyö Oulun yliopiston psykiatrian tutkimusryhmän kanssa liittyen psykoosipotilaiden kognitiivisiin ongelmiin.

Professori Anne Remes toimii myös Medical Research Center (MRC) Oulun johtajana ja PPSHP:n tutkimusjohtajana.

Yhteystiedot:
Professori Anne Remes
neurotieteen yksikkö, neurologia
PL 5000, 90014 OULUN YLIOPISTO
anne.remes[at]oulu.fi
p. 050 5330090

Viimeksi päivitetty: 23.9.2020