Lääketieteen tekniikan maisteriohjelma

Oulun yliopistolla on pitkät perinteet lääketieteen tekniikan tutkimuksessa ja koulutuksessa. Lääketieteen tekniikka on nopeasti kehittyvä poikkitieteellinen ala, jonka tavoitteena on edistää terveyttä ja hyvinvointia uutta teknologiaa hyödyntäen. Sovelluskohteina ovat esimerkiksi terveydenhoidon diagnosointi- ja hoitomenetelmät, laitteet ja tietotekniset ratkaisut, sekä kotihoitoon, kuntoiluun ja muuhun hyvinvoinnin edistämiseen soveltuvat ratkaisut.

Oulun yliopistossa lääketieteen tekniikan koulutusalalle voi hakeutua tällä hetkellä joko kotimaiseen Lääketieteen tekniikan maisteriohjelmaan tai kansainväliseen Master´s Programme in Biomedical Engineering -maisteriohjelmaan, jotka ovat erillisiä hakukohteita opintopolku.fi hakuportaalissa. Lääketieteen tekniikkaa opiskellaan myös näitä ohjelmia edeltäneissä kansainvälisissä maisteriohjelmissa Master´s Programme in Biomedical Engineering: Biomechanis and Imaging ja Master´s Programme in Biomedical Engineering: Signal and Image Processing, joihin ei kuitenkaan enää ole hakua.

Lääketieteen tekniikan maisteriohjelmien koulutus annetaan lääketieteellisen tiedekunnan ja tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnan yhteistyönä kansainvälisesti tunnustetussa laadukkaassa tutkimusympäristössä. Uudet innovaatiot syntyvät yhä useammin tieteiden välimaastossa ja lääketieteen tekniikan maisteriohjelmat tarjoavatkin erinomaisen poikkitieteellisen pohjan asiantuntija- ja tuotekehitystehtäviin sekä tieteelliselle tutkijauralle. Lisäksi tiivis yhteistyö Oulun yliopistollisen sairaalan eri klinikoiden ja lukuisten terveysteknologiayritysten kanssa tarjoaa mielenkiintoisia mahdollisuuksia työharjoittelulle, tutkimusprojekteille ja opinnäytetöille.

Molemmista maisteriohjelmista voi valmistua joko diplomi-insinööriksi (DI) tai terveystieteiden maisteriksi (TtM). Hakuvaiheessa hakija valitsee tavoitetutkinnon ja sen mukaiset opintojen painopistealueet. Diplomi-insinöörin tutkinnon painopistealueina ovat biolääketieteellinen signaalin- ja kuvankäsittely, koneoppiminen sekä lääketieteellisen datan mittaaminen ja analyysi. Terveystieteiden maisterin tutkinnon painopistealueina ovat biomekaniikka, lääketieteellinen kuvantaminen, terveysteknologian sovellukset

Opetus on molemmissa maisteriohjelmissa englanninkielistä, pääosin myös kotimaisessa maisteriohjelmassa, jossa on kuitenkin mahdollista suorittaa opintojaksoja myös suomeksi.

Oulun yliopiston lääketieteen tekniikan maisteriohjelmista valmistuvat maisterit ja diplomi-insinöörit omaavat laaja-alaisen poikkitieteellisen osaamisen, joka profiloi heidän osaamisensa ongelmalähtöiseen ajattelu- ja ratkaisutapaan. Maisteriohjelmista valmistuneet työskentelevät tyypillisesti erilaisissa koulutuksen, tutkimuksen, teollisuuden ja terveydenhuollon asiantuntijatehtävissä. He voivat toimia esim. suunnittelijana, tuotekehittäjänä, tutkijana, palveluiden tuottajana tai yrittäjänä. Toimenkuvaan liittyy usein myös vahva kansainvälinen ulottuvuus. Lisäksi diplomi-insinöörin ja maisterin tutkinnot antavat kelpoisuuden ja hyvän monitieteisen pohjan jatkokoulutukseen tohtorin tutkintoa varten.

Katso myös

Hakuinfo ja –lomakkeet Opintopolku.fi: Lääketieteen tekniikka ja Biomedical Engineering

Oulun yliopiston maisterikoulutus

Oulun yliopiston kansainväliset maisteriohjelmat

Lääketieteellinen tiedekunta, Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö

Tieto- ja sähkötekniikan tiedekunta, Fysiologisten signaalien analyysin tutkimusryhmä

Viimeksi päivitetty: 6.6.2019