Opinnollistaminen

Opiskelijavaikuttamisen opinnollistaminen


Työskennellessään hallinnon opiskelijaedustajina tai ainejärjestöissä toimiessaan opiskelijat kerryttävät osaamistaan monipuolisesti. Vaikuttaminen yliopistoyhteisössä tuo opiskelijoille muun muassa vuorovaikutus- ja ryhmätyöskentelytaitoja, kehittää projektinhallintaa sekä johtamista, antaa eväitä kriittiseen ajatteluun sekä opettaa kokoustekniikkaa.
On tärkeää ja yliopiston strategian mukaista, että opiskelijat osallistuvat aktiivisesti yliopiston päätöksentekoon ja asioiden valmisteluun toimielimissä ja työryhmissä ja että toiminta voidaan ottaa huomioon opintosuorituksena osaamisperustaisen opetussuunnitelma-ajattelun mukaisesti.

Kustakin luottamustehtävästä myönnetään opintopisteitä seuraavanlaisesti:
– Ylioppilaskunnan hallitus 1 vuosi 4-5 op
– Ylioppilaskunnan edustajisto 2 vuotta 2 op
– Yliopiston hallitus 1 vuosi 2 op
– Yliopistokollegio 2 vuotta 2 op
– Koulutusneuvosto 1 vuosi 2 op
– Koulutuksen johtoryhmä 1 vuosi 2op
– Tiedekunnan johtoryhmä 1 vuosi 2op
– Tiedekuntahallitus 2 vuotta 2 op
– Tiedekunnan koulutustoimikunta 2 vuotta 2op
– Ainejärjestön hallitus 1 vuosi 1-3 op
– Valtakunnallinen opiskelijajärjestö 1 vuosi esim. SYL tai ammattijärjestö (SOOL, Ekonomit, Loimu, TEK, Medisiinarit jne) 1-5 op
– Muut merkittävät koulutuspoliittiset ja/tai opetuksen kehittämiseen liittyvät tehtävät 1-3 op

Yhdelle opiskelijalle voidaan luottamustehtävistä lukea hyväksi enintään 10 opintopistettä. Opintosuoritus voidaan kirjata kandidaatin, maisterin tai lisensiaatin tutkintoon.

Arviointia varten opiskelija laatii oppimispäiväkirjan, jossa hän kuvaa toimintaansa luottamustehtävässä seuraavien tukikysymysten avulla:

 • Missä luottamuselimessä opiskelija on toiminut, kuinka kauan ja kuinka aktiivisesti toimintaan osallistunut?
 • Mitä opiskelija katsoo oppineensa luottamustehtävistä? (erityisesti näitä työelämätaitoja pohtien: viestintätaidot, sosiaaliset taidot, tekniset taidot, kansainvälinen osaaminen, kaupallinen ja taloudellinen osaaminen sekä itsetuntemuksen kehittyminen)
 • Miten opiskelija voi hyödyntää kokemustaan jatkossa?
 • Miten asioiden valmistelua tulisi opiskelijan mielestä kehittää?

Työn opinnollistaminen

Ohjeet

Ohje opiskelijalle:

 • Laadi ohjeen mukainen oppimispäiväkirja, josta käy ilmi yllä kuvatut asiat.
 • Laadi vapaamuotoinen hakemus, josta käy ilmi:
  • hakemuksen aihe: Opinnollistaminen,
  • hakemuksen laatijan tiedot: nimi, opiskelijanumero, sähköposti, tutkinto-ohjelma
  • hakemuksen vastaanottajan (tutkinto-ohjelman vastuuhenkilön) tiedot: nimi, sähköposti
 • Toimita oppimispäiväkirja ja hakemus koulutuksen lähipalvelupisteeseen

Ohje hakemuksen käsittelijälle (koulutuspalvelut): Tarkistetaan, että hakemuksesta löytyy tarvittavat tiedot ja että oppimispäiväkirja on laadittu ohjeen mukaan. Hakemus ja oppimispäiväkirja toimitetaan nimetylle tutkinto-ohjelman vastuuhenkilölle.

Ohje päätöksen tekijälle (tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö): Päätös kirjataan opiskelijan toimittamaan vapaamuotoiseen hakemukseen ja toimitetaan kirjattavaksi koulutuksen lähipalvelupisteeseen (5OPIN). Päätöksestä tulee käydä ilmi myönnettävä opintopistemäärä.

Viimeksi päivitetty: 7.6.2019