Hyvinvointijohtamisen perusopintokokonaisuuden pilotti alkaa Oulun ja Lapin yliopistojen yhteistyönä

Oulun yliopiston terveyshallintotiede ja hoitotiede toteuttavat yhteistyössä Lapin yliopiston hallintotieteen ja sosiaalityön kanssa hyvinvointijohtamisen perusopintokokonaisuuden (25 op) pilotin vuonna 2019. Perusopintokokonaisuuden tarkoituksena on vastata kunnallisen ja alueellisen terveyden ja hyvinvoinnin edistämistyön sekä hyvinvointijohtamisen osaamisvaateisiin.

Uudistuvat palvelu- ja hallintorakenteet ja muuttuvat toimintatavat, esimerkiksi tuleva sote- ja maakuntauudistus, edellyttävät laajaa osaamista hyvinvointiyhteistyön rakentamiseksi, hyvinvointia tukevien ennaltaehkäisevien palvelujen kehittämiseksi sekä monimuotoisissa hyvinvointityön verkostoissa toimimiseksi ja niiden johtamiseksi.  

Hyvinvointijohtaminen on kansalaisten terveyttä ja hyvinvointia tukevaa johtamista. Sen tavoitteena on terveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin, turvallisuuden ja osallistumisen tukeminen sekä elinolojen, elinympäristön ja palvelujen saatavuuden ja toimivuuden turvaaminen. Hyvinvoinnin edistäminen on monitoimijainen tehtävä, joten sitä tukevat eri sektorit, kuntien eri toimialat sekä kansalaiset.

Opintokokonaisuudessa hyvinvointijohtamiseen perehdytään muun muassa strategiatyön ja -johtamisen, osallisuuden edistämisen, tiedon hallinnan sekä moniammatillisen ja monitoimijaisen yhteistyön näkökulmista. Verkkopohjaisena opetuksena toteutettava pilotti käynnistyy vuoden 2019 alussa. Pilottivaiheessa opintokokonaisuutta tarjotaan Oulun yliopiston hoito- ja terveyshallintotieteiden opiskelijoille sekä Lapin yliopiston hallintotieteiden ja sosiaalityön tutkinto-ohjelmien opiskelijoille.

Lisätietoja:

Moona Huhtakangas
Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö
moona.huhtakangas(at)oulu.fi
puh: 0294485615

Viimeksi päivitetty: 11.12.2018