Väestötutkimuksen infrastruktuuri

Lääketieteellisen tiedekunnan Väestötutkimuksen infrastruktuuriyksikkö hallinnoi tiedekunnassa kerättyjä laajoja väestötutkimuksen aineistoja kuten Pohjois-Suomen syntymäkohortit 1966 ja 1986.

Huolehdimme tieto –ja näyteaineistojen asianmukaisesta säilytyksestä ja käytöstä tutkimustarkoituksiin.

Avustamme tutkijoita aineistojen sisältöihin liittyvissä kysymyksissä sekä tarjoamme tiedekunnassa tehtävään tutkimukseen tilastotieteen neuvonta- ja analyysipalvelua.