6. NEUROLOGIAAN ERIKOISTUVIEN LÄÄKÄRIEN PÄIVÄT

Neurologiaan erikoistuvien päivät järjestetään 25.-26.9.2020 etätapahtumana.

Järjestelytoimikunnan puolesta

Kari Majamaa

Professori

Mikko Kärppä

Kliininen opettaja

Anna-Lotta Kaivorinne

Erikoistuva lääkäri

Annukka Murtonen

Erikoistuva lääkäri