Opiskelu

Lääketieteellisestä tiedekunnasta valmistuu terveydenhuollon asiantuntijoita vaativiin kansallisiin ja kansainvälisiin tehtäviin. Opiskelu korkeatasoisessa ja monialaisessa oppimis- ja tiedeyhteisössä on haastavaa ja antoisaa tarjoten tutkinnon suorittaneille monenlaisia mahdollisuuksia uralle niin ammatillisesti kuin tutkimuksen parissa. Opiskelun tavoitteena on saada valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn, kriittiseen ja tieteellisesti perusteltuun päätöksentekoon sekä uuden tiedon etsimiseen. Opiskelua tukee laadukas ja sisällöltään relevantti opetus ja ohjaus monipuolisissa, elinikäistä oppimista tukevissa ympäristöissä. Koulutus antaa valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen ja tiedekunnan monitieteisyys ja laaja-alaisuus tarjoaa erinomaiset lähtökohdat tutkimustyölle.

Laaja-alai­sessa terveystieteiden eri osa-alueita edustavassa tiedekunnassa koulutetaan terveystieteiden kandidaatteja ja maistereita sekä hammaslääketieteen ja lääketieteen lisensiaatteja kaikkiaan kahdeksassa eri tutkinto-ohjelmassa. Lisäksi tiedekunta vastaa tieteellisestä ja ammatillisesta jatkokoulutuksesta, josta valmistuu hammaslääketieteen, lääketieteen, terveystieteiden ja filosofian tohtoreita sekä erikoislääkäreitä ja –hammaslääkäreitä.

Viimeksi päivitetty: 6.6.2019