Erikoislääkärikoulutus

Oulun yliopistossa erikoislääkärikoulutusta annetaan 47 erikoisalalla. Erikoislääkärikoulutuksen pituus on 5 tai 6 vuotta erikoisalasta riippuen. Erikoislääkärikoulutusta suorittamaan voidaan ottaa henkilö, joka on saanut oikeuden harjoittaa Suomessa lääkärin ammattia laillistettuna ammattihenkilönä.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta (56/2015) on tullut voimaan 1.2.2015. Tutustu ministeriön erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen sivuihin.

Erikoistuvat lääkärit, jotka ovat saaneet opinto-oikeuden ennen asetuksen 56/2015 voimaantuloa, voivat niin halutessaan suorittaa koulutuksensa aikaisempien asetusten mukaan vuoden 2022 loppuun asti.

Erikoislääkärikoulutus sijoittuu tutkintojen ja osaamiskokonaisuuksien kansainvälisen viitekehyksen tasolle 8 (Valtioneuvoston asetus tutkintojen ja muiden osaamiskokonaisuuksien viitekehyksestä 120/2017).

 

 

Viimeksi päivitetty: 25.1.2019