Erikoislääkärikoulutuksen rakenne

Erikoislääkärikoulutus jakaantuu seuraaviin kokonaisuuksiin

1. Käytännön palvelu ja toimipaikkakoulutus

Koulutuksen pituus on viisi tai kuusi vuotta alasta riippuen. Käytännön palvelu sisältää terveyskeskuspalvelun, runkokoulutuksen tai täydentävän koulutuksen sekä varsinaisen erikoisalan koulutuksen.

2. Teoreettinen kurssimuotoinen koulutus

Koulutuksen laajuus on määritelty kunkin koulutusohjelman opetussuunnitelmassa.

3. Johtamiskoulutus

4. Valtakunnallinen erikoisalakohtainen kuulustelu

5. Koulutuksen arviointi

Erikoistuvan lääkärin tulee osallistua oman oppimisen ja koulutuksen kehittämiseen ja arviointiin.

Viimeksi päivitetty: 10.6.2019