Opinto-oikeuden hakeminen ammatilliseen jatkokoulutukseen

Valinta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen uudistui 1.1.2019

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen hakeutumisen uudistaminen ilmoittautumismenettelystä tarveperustaiseen valintamenettelyyn on yksi STM:n toimenpideohjelman 2017-2019 linjaamista koulutuksen kehittämistoimenpiteistä.

Lääketieteen ja hammaslääketieteen ammatillista jatkokoulutusta Suomessa tarjoavat tiedekunnat ovat valmistelleet valtakunnallisessa yhteistyössä mallin opiskelijavalintojen toteuttamiseksi. Tavoitteena oli saada aikaan yhtenevä, avoin ja tasapuolinen haku- ja valintamenettely, joka ei ole toteutukseltaan liian raskas.

Tiedekunnat ovat päättäneet, että uudistetut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalintaperusteet ja -menettely astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen.

Helmikuussa 2019 opiskelijavalinta pilotoidaan seuraavilla erikoisaloilla: akuuttilääketiede, fysiatria, kl. hematologia, kl. mikrobiologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lastentaudit, neurologia, nuorisopsykiatria, työterveyshuolto, urologia, verisuonikirurgia ja yleislääketiede. Erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalinnan pilottialana on protetiikka ja purentafysiologia.

Kaikille erikoisaloille ensimmäinen haku tapahtuu syyskuussa 2019. Sen jälkeen opiskelijavalinta toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja syyskuussa.

Syksyn 2019 valintaperusteet

Seuraava hakuaika erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen syksyn hakukierrokselle alkaa 2.9.2019 ja päättyy 13.9.2019 klo 15:00. Haku tapahtuu sähköisesti Opetushallituksen ylläpitämän Opintopolku –portaalin kautta, osoitteessa Opintopolku.fi.

Valintaperusteet syksylle 2019

Valintaperusteista löydät mm. seuraavat tiedot:

- valintamenettelyn kokonaisuus (alkupisteytys, haastattelu, koejakso)
- hakukelpoisuuden osoittaminen
- hakuprosessi Opintopolku-portaalissa
- valintamenettelyn aikataulu
- opinto-oikeuden myöntäminen
- valinnan oikaisumenettely

Oulun yliopiston aloituspaikkamäärät syksylle (ja keväälle)

Oulun yliopiston hakijamäärät syksyllä 2019
Valtakunnallinen hakijatilasto syksyllä 2019

Mikäli hakija haluaa vaihtaa erikoisalaa ja/tai vaihtaa yliopistoa, tulee hänen osallistua yhteishakuun. Hakijan tulee luopua vanhasta opinto-oikeudesta siinä vaiheessa, kun hän on suorittanut koejakson ja sen perusteella saa opinto-oikeuden koulutusohjelmaan.

Valintojen aikataulu ja tulokset, syksy 2019

Syyskuu

Hakuaika: 2.9.2019 klo 8 - 13.9.2019 klo 15:00. Opintopolku.fi

Lokakuu

1. Hakijat, jotka eivät täytä hakukelpoisuuden ehtoja, saavat asiasta päätöksen.
2. Hakijat, jotka karsiutuvat alkupisteytyksen jälkeen, saavat asiasta tiedon.
3. Haastattelukutsut lähetetään alkupisteytyksessä menestyneille

Marraskuu

Haastattelut: Haastatteluajankohdat löytyvät täältä. Aikatauluja täydennetään.

Yleislääketieteen starttiseminaari pidetään 5.11.2019.

Joulukuu

Valintojen tulokset julkistetaan viimeistään 19.12.2019.

Tammikuu

1. Hyväksytyn hakijan on otettava paikka vastaan viimeistään 2.1.2020 Opintopolussa. Muutoin hän menettää opinto-oikeuden.
2. Oikaisupyynnöt viimeistään 17.1.2020 klo 15:00 (riippuu tulosten julkaisuajankohdasta).

Helmikuu

Päätökset oikaisupyyntöihin.

 

Täältä löydät laskurin opiskelijavalinnan palvelujen alkupisteytystä varten

Kaikissa kysymyksissä voit olla yhteydessä: Koulutuspalvelut (study.medicine@oulu.fi)

 

Viimeksi päivitetty: 7.10.2019