Opinto-oikeuden hakeminen ammatilliseen jatkokoulutukseen

Valinta erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen uudistuu 1.1.2019

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutukseen hakeutumisen uudistaminen ilmoittautumismenettelystä tarveperustaiseen valintamenettelyyn on yksi STM:n toimenpideohjelman 2017-2019 linjaamista koulutuksen kehittämistoimenpiteistä.

Lääketieteen ja hammaslääketieteen ammatillista jatkokoulutusta Suomessa tarjoavat tiedekunnat ovat valmistelleet valtakunnallisessa yhteistyössä mallin opiskelijavalintojen toteuttamiseksi. Tavoitteena oli saada aikaan yhtenevä, avoin ja tasapuolinen haku- ja valintamenettely, joka ei ole toteutukseltaan liian raskas.

Tiedekunnat ovat päättäneet, että uudistetut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalintaperusteet ja -menettely astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen.

Helmikuussa 2019 opiskelijavalinta pilotoidaan seuraavilla erikoisaloilla: akuuttilääketiede, fysiatria, kl. hematologia, kl. mikrobiologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lastentaudit, neurologia, nuorisopsykiatria, työterveyshuolto, urologia, verisuonikirurgia ja yleislääketiede. Erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalinnan pilottialana on protetiikka ja purentafysiologia.

Lue lisää kevään 2019 opiskelijavalinnasta alla olevasta tiedotteesta.

Kaikille erikoisaloille ensimmäinen haku tapahtuu syyskuussa 2019. Sen jälkeen opiskelijavalinta toteutetaan kaksi kertaa vuodessa, helmikuussa ja syyskuussa.

Täältä löydät laskurin opiskelijavalinnan palvelujen alkupisteytystä varten

 

Yleislääketiede ja työterveyshuolto mukaan uudistuneeseen valintamenettelyyn 1.1.2019

Tiedekunnat ovat hyväksyneet yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoisalojen esitykset uudistuneen valintamenettelyn valintaperusteiksi. Näiden erikoisalojen valintaperusteet ja valinnan toteuttamismalli noudattavat suurelta osin muille erikoisaloille hyväksytyn valintamallin rakennetta ja sisältöä.

Yleislääketieteen erikoisaloilla haastattelun sijasta hakija osallistuu starttiseminaariin ja laatii HOPSin, joka arvioidaan. Lisäksi koejakson arviointiteemat eroavat muista. Yleislääketieteen valintaperusteet löytyvät sivun alaosasta.

Työterveyshuollon erikoisaloilla valintaperusteet eroavat muista erikoisaloista koejakson arvioinnin osalta. Työterveyshuollon valintaperusteet löytyvät sivun alaosasta.

Uudistetut erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalintaperusteet ja -menettely astuvat voimaan 1.1.2019 alkaen myös yleislääketieteen ja työterveyshuollon erikoisaloilla.

-------------------------------------------------------

OPISKELIJAVALINTA 2019 ALKAEN

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalinta keväällä 2019 toteutetaan valtakunnallisessa valintayhteistyössä seuraavilla pilottialoilla: akuuttilääketiede, fysiatria, kl. hematologia, kl. mikrobiologia, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, lastentaudit, neurologia, nuorisopsykiatria, työterveyshuolto, urologia, verisuonikirurgia ja yleislääketiede. Erikoishammaslääkärikoulutuksen opiskelijavalinnan pilottialana on protetiikka ja purentafysiologia.

Hakuaika erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen kevään hakukierrokselle on 1.2.2019 klo 00:00 - 28.2.2019 klo 16:15. Haku tapahtuu sähköisesti Opetushallituksen ylläpitämän Opintopolku-portaalin kautta, osoitteessa Opintopolku.fi.

Mukana olevat koulutusohjelmat ja aloituspaikat kevään 2019 haussa Oulun yliopistossa:

Erikoisala/erikoislääkärikoulutus

Aloituspaikat

Akuuttilääketiede

2

Fysiatria

1

Kliininen hematologia

1

Kliininen mikrobiologia

2

 

Korva-, nenä-ja kurkkutaudit

1

Lastentaudit

2

Neurologia

2

Nuorisopsykiatria

4

Työterveyshuolto

5

Urologia

1

Verisuonikirurgia

0

Yleislääketiede

20

Kl.hammashoito/protetiikka

1

Kevään 2019 valintaperusteet (liite alla) sisältävät tiedot:
- valintamenettelystä (alkupisteytys, haastattelu, koejakso)
- hakukelpoisuudesta ja kielitaidon osoittamisesta
- hakuprosessista Opintopolku-portaalissa
- valinnan aikataulusta
- opinto-oikeuden myöntämisestä ja
- valinnan oikaisumenettelystä

Helmikuu

Hakuaika:1.2.2019 klo 00:00 - 28.2.2019 klo 16:15. Opintopolku.fi

Maaliskuu

1.Hakijat, jotka eivät täytä hakukelpoisuuden ehtoja, saavat asiasta päätöksen.

2.Hakijat, jotka karsiutuvat alkupisteytyksen jälkeen, saavat asiasta tiedon.

3.Haastattelukutsut lähetetään Opintopolun kautta alkupisteytyksessä menestyneille

Huhtikuu

Haastattelut

Toukokuu

Valintojen tulokset julkistetaan viimeistään 29.5.2019 Opintopolussa.

Kesäkuu

Hyväksytyn hakijan on otettava paikka vastaan viimeistään 12.6.2019 Opintopolussa. Muutoin hän menettää opinto-oikeuden.

Oikaisupyynnöt viimeistään 17.6.2019 (riippuu tulosten julkaisuajankohdasta)

Asiakirjojen näyttöpäivä (ilmoitetaan myöhemmin)

Elokuu

Päätökset oikaisupyyntöihin

Tarkemmat ohjeet hakemisesta julkaistaan tammikuun toisella viikolla Opintopolku-järjestelmässä. Kaikissa kysymyksissä voit olla yhteydessä: Koulutuspalvelut (study.medicine@oulu.fi)

Usein kysyttyihin kysymyksiin ja vastauksiin voit tutustua täältä.

Viimeksi päivitetty: 30.1.2019