Käytännön ohjeita erikoistumiskuulusteluun

Kuulustelu kestää klo 9.00-15.00. Paikalla on tärkeää olla hyvissä ajoin, viimeistään noin 10 min. ennen kuulustelua. Kuulustelusta voi poistua puolen tunnin kuluttua tentin aloittamisesta. Sen jälkeen myöhästyneitä ei oteta enää tenttiin.

Kuulustelusaliin asetutaan istumaan siten, että joka toinen paikka jää tyhjäksi. Mukaan omalle paikalle voi ottaa henkilöllisyystodistuksen, kirjoitusvälineet sekä mahdolliset eväät ja lääkkeet. Muut tavarat on jätettävä salin reunoille. Puhelimet ja muut elektroniset laitteet on suljettava. Terveydenhuollon erikoisalan tenttiin osallistuvilla voi olla kuulustelussa mukana myös funktiolaskin. Patologian erikoisalan preparaattikuulusteluun osallistuvilla pitää olla kuulustelussa mukana oma mikroskooppi. Jos omaa mikroskooppia ei ole käytössä, ilmoita asiasta ajoissa tiedekunnan jatkokoulutuspalveluihin (opintoasiainsihteeri Anne Ollila, p. 0294 48 5107, s-posti: anne.ollila(at)oulu.fi).

Vastauspapereihin merkitään nimen sijaan oma henkilökohtainen koodi, joka löytyy konseptipaperista. Jokainen vastaus kirjoitetaan paperille (vain viivoitetulle puolelle) selkeästi luettavalla käsialalla. Vastaukset laitetaan konseptipaperin sisään ja palautetaan kirjekuoressa. Kirjekuorta ei saa sulkea. Tentin päätyttyä valmistaudu todistamaan henkilöllisyytesi. Ota tenttitilaisuudessa oma henkilökohtainen koodinumerosi talteen. Voit tarvita sitä myöhemmin, kun tentin tulokset julkaistaan.

Kuulustelijoille on varattu kuusi viikkoa aikaa arvostella vastaukset. Kuulustelu arvostellaan erikoisaloittain, ja toisten alojen tulokset varmistuvat nopeammin kuin toisten.Tuloksista lähtee välittömästi tieto erikoistuvalle kirjepostina. Viivästymistapauksissa tuloksia voi tiedustella Helsingin yliopiston Lääketieteellisen tiedekunnan opintotoimistosta osoitteesta meilahti-student(at)helsinki.fi.

Tenttivastaukset säilytetään Helsingin yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa vähintään puolen vuoden ajan kuulustelun jälkeen. Kuulusteltavalla on mahdollisuus saada omalla kustannuksellaan jäljennös omista vastauksistaan. Hylätyt tenttijät saavat kopiot vastauspapereistaan ilman eri maksua. Mikäli erikoistuva hylätään kolmessa kuulustelussa, tulee erikoistujan keskustella erikoisalan vastuuhenkilön kanssa ongelmista, jotka ovat johtaneet hylkäyksiin.

Kuulusteltava voi kirjallisesti pyytää oikaisua kuulustelun tuloksesta 14 päivän kuluessa siitä ajankohdasta, jolloin hän on saanut kuulustelun tulokset tietoonsa. Yhdyshenkilö toimittaa oikaisupyynnön kuulustelun arvostelleille kahdelle kuulustelijalle, joiden tulee antaa perusteltu vastauksensa kohtuullisessa ajassa. Mikäli kuulusteltava on edelleen tyytymätön päätökseen, hän voi hakea oikaisua Oulun yliopiston tutkintolautakunnalta 14 päivän kuluessa siitä, kun hän on saanut päätöksestä tiedon.

Kuulustelu vanhenee neljässä vuodessa.

Viimeksi päivitetty: 19.11.2018