Erikoislääkärien lisäkoulutus

Erikoislääkäreiden lisäkoulutuksen tavoitteet

Lisäkoulutusjärjestelmän tavoitteena on turvata terveyspalvelujärjestelmän tarpeista lähtevä erikoisalojen erityisosaaminen. Joillakin erikoisaloilla tarpeet kohdistuvat vain yliopistosairaaloihin ja joillakin erikoisaloilla on kyse laajemmasta kuin yliopistosairaalan tarvitsemasta erityisosaamisesta.

Lisäkoulutusohjelmaan hakeminen

Erikoislääkärin lisäkoulutusohjelmaan voi hakea erikoislääkärikoulutuksen suorittamisen jälkeen. Koulutukseen haetaan hakulomakkeella. Koulutusohjelman aloittamisesta sovitaan ko. erikoisalan vastuuhenkilön kanssa. Koulutuksen pituus on kaksi vuotta.

Kuulusteluun ilmoittautuminen

Erikoislääkärin lisäkoulutusohjelmien kuulusteluista huolehtii kukin lisäkoulutusala. Lisäkoulutusalat sopivat kuulustelun käytännön järjestelyistä (aika, paikka, ilmoittautuminen, kesto, valvonta). Jos erikoislääkärin lisäkoulutusohjelman kuulusteluun osallistutaan valtakunnallisen erikoislääkärikuulustelun yhteydessä, tulee siihen ilmoittautua erillisellä ilmoittautumislomakkeella (alla), joka palautetaan lääketieteellisen tiedekunnan jatkokoulutuspalveluihin opintoasiainsihteeri Anne Ollilalle viimeistään viisi viikkoa ennen kuulustelua.

Todistuksen hakeminen

Todistusta koulutuksen suorittamisesta voi hakea, kun kaikki koulutukseen vaadittavat palvelut, teoreettinen koulutus ja toimipaikkakoulutus sekä kuulustelu on suoritettu. Todistusta haetaan erillisellä lomakkeella ja hakemuksen liitteeksi tulee oheistaa palvelutodistukset, todistukset suoritetuista koulutuksista ja kuulustelun suorittamisesta. Todistushakemus liitteineen palautetaan lääketieteellisen tiedekunnan jatkokoulutuspalveluihin opintoasiainsihteeri Anne Ollilalle. Todistuksen allekirjoittavat lääketieteellisen tiedekunnan koulutusdekaani ja lisäkoulutusohjelman vastuuhenkilö. 

 

Viimeksi päivitetty: 8.5.2018