Koulutusaikaa koskevat poikkeuspäätökset

Erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksessa tulee koulutusajasta vähintään puolet suorittaa yliopistollisen sairaalan ulkopuolella ja tästä ajasta vähintään yhdeksän kuukautta terveyskeskuksessa. Tämä ei kuitenkaan terveyskeskuksessa suoritettavaa koulutusaikaa lukuun ottamatta koske seuraavia koulutusohjelmia:

Erikoislääkärikoulutus:

1) foniatria;
2) kliininen fysiologia ja isotooppilääketiede;
3) kliininen kemia;
4) kliininen mikrobiologia;
5) kliininen neurofysiologia;
6) neurokirurgia;
7) oikeuslääketiede;
8) perinnöllisyyslääketiede;
9) suu- ja leukakirurgia;
10) syöpätaudit.

Erikoishammaslääkärikoulutus:

1) hammaslääketieteellinen diagnostiikka;
2) suu- ja leukakirurgia

Yliopisto voi myöntää erikoisalakohtaisesti luvan poiketa yliopistollisen sairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutuksen kestoa koskevasta vaatimuksesta (koulutusajasta vähintään puolet tulee suorittaa yliopistollisen sairaalan ulkopuolella ja tästä ajasta vähintään yhdeksän kuukautta terveyskeskuksessa), jos keskussairaalat tai muut sairaalat eivät voi osoittaa koulutuspaikkaa kohtuullisen ajan kuluessa. Ennen luvan myöntämistä yliopiston on pyydettävä asiasta lausunto erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikoulutuksen alueelliselta neuvottelukunnalta. Lupa voidaan myöntää enintään kolmen vuoden ajaksi.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus erikoislääkäri- ja erikoishammaslääkärikulutuksesta sekä yleislääketieteen erityiskoulutuksesta 56/2015

Viimeksi päivitetty: 10.6.2019