Neurologia

Poikkeuspäätös voimassa 31.12.2019 asti.

Poikkeuspäätös yliopistosairaalan ulkopuolella suoritettavan koulutusajan vaatimuksesta koskee sekä neurologian erikoislääkärikoulutuksessa jo olevia, että tämän poikkeuspäätöksen voimassaoloaikana koulutukseen valittavia. Koulutukseen tulee sisältyä yhdeksän kuukautta terveyskeskuspalvelua poikkeuspäätöksestä huolimatta.

Koulutusajasta tulee kuitenkin suorittaa osa yliopistosairaalan ulkopuolella seuraavin edellytyksin:

  •  neurologiaan erikoistuva tekee vähintään 1 vuoden erikoisalakohtaista palvelua keskussairaalassa ja
  • neurologiaan erikoistuva tekee vähintään 1 vuoden erikoisalakohtaista palvelua yliopistosairaalassa ja
  • runkokoulutuksen palvelut luetaan keskussairaalakoulutukseksi tai yliopistosairaalakoulutukseksi sen mukaan, missä palvelu on todellisuudessa suoritettu. Neurologian erikoistumiskoulutuksen runkokoulutuksessa kliininen neurofysiologia ja neurokirurgia ovat keskeisiä erikoisaloja. Kliinisen neurofysiologian koulutusta voi saada pääosin ainoastaan yliopistosairaaloissa ja neurokirurgian koulutusta yksinomaan yliopistosairaaloissa. Yliopistosairaalapalvelu näillä aloilla ei lyhennä neurologian erikoisalakohtaisen palvelun 1 vuoden vähimmäisaikaa.
  • Koulutuksen vastuuhenkilö tekee jokaisen koulutukseen hakeutuvan kanssa kirjallisen koulutussuunnitelman, ennen kuin koulutettava hyväksytään koulutusohjelmaan.

 

 

Viimeksi päivitetty: 10.6.2019