Terveydenhuollon hallinto ja sosiaaliturvajärjestelmä 2018

046015J Terveydenhuollon hallinto ja sosiaaliturvajärjestelmä

 

Osallistujat perehtyvät suomalaiseen terveydenhuollon hallintoon ja sosiaaliturvajärjestelmään, terveydenhuollon johtamiseen, terveys- ja sosiaalitoimen yhteistyöhön, KELA:n rooliin sosiaali- ja terveydenhuollon kokonaisuudessa sekä potilaan asemaan ja lääkärin ammatinharjoittamisen ohjaukseen ja valvontaan.
 

Järjestäjä:

PPSHP Perusterveydenhuollon yksikkö ja lääketieteellinen tiedekunta, yleislääketieteen oppiala

 

Aika: 13.-14.9.2018

Paikka: Lääketieteellinen tiedekunta, Oulu

Kohderyhmä:

Koulutus on tarkoitettu yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittaville lääkäreille. 

Laajuus:

16 tuntia

Suorittaminen:

Alustavasti: Ennakkotehtävä. Osallistuminen molempiin koulutuspäiviin. Arviointilomakkeen palauttaminen.

Kirjallisuus ja ennakkotehtävät: ks. Liite

Ennakkotehtävä:

Tutustu alla oleviin sivuihin

Sivuilla kerrotaan rajat ylittävän terveydenhuollon tilanteista henkilöasiakkaan näkökulmasta.

 

Sivuilla kerrotaan mitä terveydenhuollon ammattilaisten tulisi tietää eri henkilöryhmien oikeudesta sairaanhoitoon ja sairaanhoitokorvauksiin Suomessa sekä julkisen terveydenhuollon oikeudesta valtion korvaukseen. Lisäksi kerrotaan, miten tulee menetellä, kun asiakas hakeutuu varta vasten hoitoon Suomeen tai Suomesta ulkomaille.

Hoitopaikanvalinta.fi-verkkopalvelu sisältää tietoa rajat ylittävästä terveydenhuollosta sekä terveydenhuollon valinnanvapaudesta Suomessa. Palvelun toteuttavat yhteistyössä Kelan yhteydessä toimiva rajat ylittävän terveydenhuollon yhteyspiste, sosiaali- ja terveysministeriö, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Kansaneläkelaitos.

 

Koulutukseen voi tuoda omia potilastapauksia, joista on kysyttävää Kelalta. Tapaukset voivat olla kuntoutukseen, vammaisetuuksiin, sairaanhoitokorvauksiin liittyviä.

 

Ilmoittautuminen: 4.6.-11.9.2018

Koulutukseen ilmoittaudutaan WebOodissa. Huomaathan, että sinun tulee olla ilmoittautunut yliopistoon läsnäolevaksi opiskelijaksi, jotta voit ilmoittautua koulutukseen ja osallistua siihen.

 

Muiden yliopistojen yleislääketieteen erityiskoulutusta suorittavat opiskelijat voivat hakea opinto-oikeutta paperisella JOO-hakulomakkeella. Hakulomake palautetaan lääketieteellisen tiedekunnan jatkokoulutuspalveluihin osoitteeseen Lääketieteellinen tiedekunta, ammatillinen jatkokoulutus, PL 5000, 90014 Oulun yliopisto. Huom! JOO-opinto-oikeuden saaneiden tulee myös ilmoittautua koulutukseen WebOodin kautta ilmoittautumisajan päättymiseen mennessä.

 

 

Viimeksi päivitetty: 30.1.2019