Uudelle opiskelijalle

Tervetuloa opiskelemaan lääketieteelliseen tiedekuntaan

Tämä sivu on tarkoitettu kevään 2018 yhteisvalinnassa ja maisteritason erillisvalinnassa valituille uusille opiskelijoille.  

Opintosi alkavat

Opintosi alkavat uusien opiskelijoiden vastaanottotilaisuudella, joka käynnistää opiskelun orientaatioviikon. Orientaatioviikon ohjelmien aikana käsitellään mm. opintojen aloittamiseen, opiskeluun ja opiskelijalle tarjottaviin palveluihin liittyviä asioita. Tilaisuudet kuuluvat opintoihisi, joten aktiivinen osallistuminen on tärkeää.

Orientaatioviikon ohjelmat ja tärkeitä tietoja opiskelun aloittamiseen liittyen

Lääketieteelliset alat

Uudelle opiskelijalle 2018

Uudelle opiskelijalle 2018 - Anatomian oppiaineen tervehdys

Fuksiopas 2018

Terveys- ja hyvinvointialat

Opintojen suorittamisesta ja toteutuksesta

Tutkinto-ohjelmien opinto-oppaista saat kokonaiskuvan omasta tutkinto-ohjelmastasi, sen rakenteesta sekä opintojen ajoituksesta.

Pienryhmäohjaajat ja omaopettajat

Sinulle nimetään oma pienryhmäohjaaja ja omaopettaja. Pienryhmäohjaajina toimivat ylempien vuosikurssien opiskelijat tutustuttavat sinut paitsi yliopistoon ja sen palveluihin, myös muuhun vapaa-ajan toimintaan. Pienryhmäohjaus käynnistyy heti ensimmäisenä opiskelupäivänä. Omaopettajina toimivat nimetyt koulutusalan edustajat, jotka ohjaavat sinua opintojesi ajan. Lisätietoja omaopettajien ja pienryhmäohjaajien toiminnasta löydät lääketieteellisen tiedekunnan Ohjaus ja tuki - verkkosivulta.

Viestintä ja tiedotus

Seuraa tiedekunnan ja yliopiston nettisivuja aktiivisesti. Opintoihin liittyvistä asioista viestitetään pääsääntöisesti sähköpostitse, joten varmista että WebOodissa (opintotietojärjestelmä) oleva sähköpostiosoitteesi on aina ajan tasalla. Suosittelemme käyttämään opiskelijasähköpostiosoitetta, joka on osa yliopiston opiskelijoilleen tarjoamaa Office365 –palvelua.

Opintojesi alussa tulet saaman tietoa useista hyödyllisistä sähköpostilistoista, joihin kuuluminen varmistaa sen, että sinulla on ajankohtaiset ja tärkeät tiedot saatavillasi.

Tutustu myös opiskelijan mobiilisovellukseen Tuudoon, josta löydät opiskelijoiden tärkeimmät palvelut opintojaksoille ilmoittautumisista ruokalistoihin, karttoihin ja bussiaikatauluihin. Lisäksi sen kautta saat tietoa tulevista ja meneillään olevista opetuksesta ja tenteistä.

Oulun yliopiston opas uusille opiskelijoille

Opintojen aloittamiseen liittyvää tietoa (ilmoittautuminen, opinto-oikeudet, käyttäjätunnus, asuminen yms.) löydät yliopistotason Uudelle opiskelijalle – verkkosivuilta.

Kaikissa opintoasioihin liittyvissä kysymyksissä voit olla yhteydessä study.medicine (at) oulu.fi (puh. 0294 48 7239)

Tervetuloa opiskelemaan!

 

Kampuskartat:

Kontinkankaan kampus

Linnanmaan kampus

Viimeksi päivitetty: 31.8.2018