Sisätautien tutkimusyksikkö

Sisätautien oppiaineen tutkimusryhmät todettiin erittäin korkeatasoisiksi vuonna 2014 valmistuneessa Oulun yliopiston tutkimuksen kokonaisarviossa (RAE2014). Tutkimusta tehdään klinikoissa, MRC (the Medical Research Center) Oulussa ja Biocenter Oulussa. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa uutta tietoa, edistää sisätautialan tutkijakoulutusta sekä mahdollistaa lääketieteen viimeisimpien saavutusten nopea käyttöönotto myös kliinisessä työssä Pohjois-Suomen potilaiden hyödyksi. Sisätautiopin tutkimuksen painoalueita ovat sydän- ja verisuonisairaudet, metabolia, lipidiaineenvaihdunta ja keuhkosairaudet.

Johtaja: Professori Olavi Ukkola

Varajohtaja: Kliininen opettaja Juha Perkiömäki