Suun terveyden tutkimusyksikkö

Suun terveyden tutkimusyksikkö vastaa hammaslääketieteellisestä opetuksesta ja tutkimuksesta Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa.

Yksikkömme tekee tutkimusta yhdessä tiedekunnan muiden tutkimusyksiköiden sekä alan kotimaisten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Merkittävimpiä yhteistyökumppaneita ovat samalla kampuksella toimiva Oulun yliopistollinen sairaala sekä Oulun kaupunki. Suun terveyden tutkimusyksikkö tuottaa vuosittain noin sata julkaisua, joista 80 % on kansainvälisiä vertaisarvioituja artikkeleita.

Suun terveyden tutkimusyksikön tutkimusaiheet ovat monitieteellisiä ja jakautuvat osittain erikoisaloittain. Yliopiston strategian mukaisesti tutkimustoiminnassa on kuitenkin viime aikoina painotettu erityisesti väestöpohjaista Pohjois-Suomen kohortti 66 -tutkimusta sekä korkean teknologian hyväksikäyttöön ja sovelluksiin perustuvaa elinikäisen suun terveyden kokonaisvaltaista tutkimusta.

Tutkimustoimintaan liittyvä laboratoriotyöskentely tapahtuu lääketieteellisen tiedekunnan yhteislaboratorioissa Kontinkankaan kampuksella.

Suun terveyden tutkimusyksikkö jakautuu seitsemään erikoisalaan, joita kutakin johtaa vastuuhenkilö. Tutkimuksen lisäksi erikoisala huolehtii osaltaan hammaslääketieteen peruskoulutuksesta sekä ammatillisesta ja tieteellisestä jatkokoulutuksesta.

Johtaja: Professori Pekka Ylöstalo

Varajohtaja: Professori Kirsi Sipilä

Tutkinto-ohjelmavastaava: Yliopistotutkija Raija Lähdesmäki

Dentistry - Hammaslääketiede

 

New Innovations in Dental Education