Tie ulos COVID-kriisistä

COVID-kriisi edellyttää, että kaikki ihmiset sairastavat jossain vaiheessa viruksen aiheuttaman sairauden. Suuren kuolleisuuden vuoksi sairastamisen suurina joukkoina voidaan sallia tapahtuvan vasta, kun kunnollinen rokotesuoja on saatu kattavasti väestöille ja varautuminen sairaalahoidossa riittäväksi. Ensivaiheessa tauti täytyy saada kokonaan pysäytettyä. Tämä edellyttää erityisiä toimia valtioilta ja erityisesti yksilöiltä. Sosiaalinen eristäytyminen ja suusuojaimet täytyy normalisoida arkielämään, sairaat ja epäillyt sairaat tulee eristää ja tauti poistaa kokonaan seuraamalla tartuntoja massatutkimusten avulla. Näin voidaan ostaa aikaa, ja laumasuojan vaativa sairastaminen voi alkaa vasta, kun rokotesuoja saadaan vähintään riskiryhmille.

Kirjoittaja: Petri Lehenkari (henkilökohtainen mielipidekirjoitus)

Lääkärillekin on haastavaa hahmottaa kokonaistilannetta

Perjantaina 27.3. leikkaukseni oli peruttu, joten sovin sairaalan esimieheni kanssa, että kirjoitan jonkinlaisen tilannekuvan yleiskielellä COVID –tilanteesta, koska kirurgin ammatin lisäksi olen harrastanut solubiologiaa; covid-19 pandemia on meille lääkäreillekin haastava hahmotettava, taudin piirteet asettuvat useiden erikoisalojen, myös epidemiologian tontille, eikä kukaan asiantuntijakaan kovin helposti hallitse kokonaiskuvaa. Olen yrittänyt seurata kaikkea akuutisti asiasta julkaistua, keskustellut eri alojen asiantuntijoiden, erityisesti tehohoidosta ymmärtävien kollegoiden kanssa ja lisäksi olen seurannut toimenpiteitä ja erityisesti joka päivä tilastoja sekä hankkinut eri maista ihmisten kokemustietoa. Kuten monessa ilmiössä, tietoa alkaa olla saatavilla, haaste on erottaa olennainen ja epäolennainen.

Petri Lehenkari on professori Oulun yliopiston lääketieteellisessä tiedekunnassa ja ylilääkäri OYS:ssa. Kuva: Pekka Peura (Kaleva)

Tosiasiallisen tiedon ja tieteellisen tulkinnan merkitys on ratkaiseva

Näkemykseni oli heti ensimmäisten tietojen tultua, että COVID –viruksen tapauksessa on kysymys kaikkien meidän lääkäreiden pelkäämästä pandemiasta. Virus on koronavirus, joka on aikaisemminkin osoittanut ennennäkemätöntä tuhovoimaansa ja potentiaalista pandemianaiheuttamiskykyä. Tästä syystä aloin seurata tiedotusvälineissä ilmoitettuja tartuntalukuja, piirsin taulukko-ohjelmalla käyriä ja lähetin niitä myös matematiikkaa paremmin osaavalle ystävälleni, jonka kanssa totesimme, että Kiinan kertomat luvut eivät voineet pitää paikkaansa. Pääosin tästä syystä muut maat eivät saaneet oikeaa tilannekuvaa ja ne eivät voineet reagoida tarpeeksi nopeasti ja tarpeeksi tiukasti viruksen leviämiseen. Autoritatiivinen yhteiskunta voi olla tehokas taudin hoidossa ja karanteenien asettamisessa, mutta tiedon levittämisessä ei, minkä vuoksi tämä mielenkiintoinen otus pääsi leviämään maailmanlaajuiseksi ilmiöksi.

Nyt tietoa tilanteesta syntyy jatkuvasti valtavia määriä ja poliittisilla päättäjillä on varmasti vaikeuksia päivittää omaa näkemystään ja tehdä oikeita päätöksiä. Varsinkin, kun on selvinnyt, että on kysymys vajaan kahden vuoden urakasta, jolloin päätöksenteko politisoituu, eikä lääketiede voi olla ainoa päätöksiin vaikuttava tiede. COVID ei oikein kunnolla osu kenenkään lääketieteen asiantuntijankaan tontille, josta syystä WHO ja THL myös etsivät ja päivittävät kantaansa ja tilannekuva muuttuu koko ajan ja valtiot joutuvat reagoimaan myös toistensa toimenpiteisiin. Malleissa toimenpiteet takaisinkytkeytyvät numeroihin ja malleja on pakko päivittää koko ajan.

Tiedon panttaamiselle monessa valtiossa lienee monta syytä. Esimerkiksi USA:sta olisi tärkeää saada tarkempaa tietoa siitä, miksi siellä niin moni nuori sairastaa vakavasti. Pandemiana tämä on kuitenkin ihmisen näkökulmasta kohtuullisen hyvä valinta luonnolta, koska virus ei ole yhtä tappava kuin aikaisemmat tulokkaat ja taudinkuva on periaatteessa hillittävissä ja hallittavissa. Voimme siis ottaa nyt opiksemme. Ongelma toisaalta on, että moni sairastaa COVIDia tietämättään juuri tämän niukkaoireisuuden vuoksi ja sairaus pääsee salakavalasti helposti leviämään.

Viruksen biologia

Kuten kaikki virukset, COVIDin täytyy päästä isäntäsoluihin sisälle. Tähän COVID-virus kykenee sitoutumalla ACE2-reseptoriin, joita on elimistössä lähes kaikkialla. Samaan reseptoriin sitoutuu verenpaineen säätelijä angiotensiini ja myös siihen vaikuttavat lääkkeet. Mahdollisesti tästä syystä osa kyseisistä lääkkeistä aiheuttaa yskäoiretta verenpainetautisilla. Siksi ajattelemme, että viruksen sairautta aiheuttava voima erityisesti verenpaineen säätelyyn vaikuttavissa perussairauksissa on suurempi, ja esimerkiksi lapsilla, joilla ei yleensä ole verenpaineongelmia, tämä on pienempi.  ACE2-reseptorin toiminta voi olla monella tavalla viallinen. Rooli viruksen toiminnassa on spekulatiivinen, mutta sopii hyvin yhteen havaintojen kanssa: miesten kuolleisuus on kaksinkertainen ja lapset ja nuoret ovat kohtuullisen vähäoireisia, ikävakioitunakin naisten kuolleisuus on karkeasti puolet miesten kuolleisuudesta. Miehet polttavat useammin tupakkaa ja käyttävät verenpainelääkkeitä, miehillä on enemmän ylipainoa, diabetesta ja muita sairauksia, jotka vaikuttavat viruksen aiheuttaman taudin vakavuuteen ja mahdollisesti myös viruksen pääsyyn solun sisään.

Tässä onkin ensimmäinen tärkeä viesti: lopettakaa viimeistään nyt tupakan, myös sähkötupakan, ja ylimääräisen suolan käyttö! Näin jokainen voi lieventää taudinkuvaa, jos se sattuu kohdalle. Viruksen elimistöön pääsyn lisäksi sairauteen vaikuttaa se, miten elimistö voi hankkiutua siitä eroon. Vanhenemisemme myötä immuunijärjestelmämme kyky heikkenee. Tämä ja edellä mainittu yhdessä selittävät koronaviruksen kuolleisuuden kohdentumista. Esimerkiksi influenssavirus kulkeutuu soluihin täysin toisella mekanismilla. Siksi sen suhteellinen tappavuus nuoremmissa ikäryhmissä on suurempi. Influenssan tapaan sekundaarisilla, eli virustaudin jälkeisillä bakteeri-infektioilla on todennäköisesti myös merkitystä, mutta tästä meillä ei vielä ole riittävästi tietoa.

Ihmisten biologia

RNA-virus on ihmisen elimistössä vain vieras, jonka immuunijärjestelmämme pystyy yleensä hoitelemaan tehokkaasti ilman valtiotasoisia eristämis-/rajoitustoimia. Näin ei kuitenkaan ole nykyisen COVID-viruksen kohdalla, koska se on elimistöllemme kovin tuntematon. Koronavirus on yksi yleisistä flunssaviruksista, mutta juuri tässä muodossa se on täysin uusi meidän lajillemme. Todennäköisesti koko pandemian on aiheuttanut yksi virus, jossa on tapahtunut sellainen mutaatio, että siirtyminen meidän lajiimme on ollut mahdollinen.

Viruksen alkuperä ei tule koskaan ihan varmasti selviämään, primaaristi se on todennäköisesti lepakosta, mutta ennen meitä tartuntaketjussa voi olla myös väli-isäntiä, joissa virus on voinut mutatoitua ja muuntua lajillemme vaaralliseksi. Joka tapauksessa virus on SARS ja MERS -virusten tapaan uusi, ja siksi taudin paranemisessa vaadittava immuunivaste, jonka virus aiheuttaa, voi toisaalta jäädä vajaaksi. Toisaalta virus voi myös tuhota omaa elimistöämme ja viruksen kohtaaminen voi olla kenen tahansa, myös nuorten elimistölle tavallista suurempi haaste.

Vaikeasta taudinkuvasta johtuen osalla sairastuvista seuraa keuhkojen vajaatoiminta, muiden sisäelinten vajaatoiminta ja lopulta kuolema. Mikään kokeellinen lääke ei tähän reaktioon välttämättä auta, jonka vuoksi COVID-potilaiden hoidossa tuetaan elimistön omaa toimintaa, happeutumista ja tulehdusvasteen luonnollista kulkua. Lääkkeiden kohteena voi olla immuunivasteen hillitseminen tai viruksen jakautumisen hillitseminen. Kontrolloituja kokeita on menossa useita ja toivon mukaan saamme työkaluja vaikeimpien taudinkuvien hoitamiseksi ja kuolleisuus saadaan tätäkin kautta alenemaan.

Lievissä tapauksissa jokainen sairastunut tai sairastumisvaarassa oleva voi tehdä sairastamiseen vaikuttavia toimenpiteitä osaltaan myös itse. Pohjoisen alueen ihmisten kannattaa huolehtia riittävästä D-vitamiinin saannista jo terveenä ollessaan, sairauden sattuessa kannattaa levätä ja hillitä kuumetta tavallisella parasetamolilla ym. Mikään kokeellinen lääkitys ei ole osoittautunut vielä kovin tehokkaaksi ja yksittäisen ihmisen ei kannata kokeiluja tehdä. Jos jollekin lääkkeelle osoitetaan teho ja turvallisuus, siitä kerrotaan ja lääkettä järjestetään sitä tarvitseville. Joistain vanhoista lääkkeistä on löydetty viruksen toimintaan vaikuttavaa tehoa, mutta aikaisemman kokemuksen perusteella voidaan arvioida, ettei mikään lääke tule olemaan kovin tehokas. Tartuntaketjuihin ja viruksen leviämiseen lääkehoito ei tietenkään vaikuta mitenkään.

Epidemiologian lainalaisuudet

COVID on erityisen tarttuva, hyvin myös elimistön ulkopuolella säilyvä ja aiheuttaa monenlaisia taudinkuvia lievästä vaikeaan. Näin ollen viruksen leviämisen kannalta viruksen strategia on ilotulitus kaikkiin mahdollisiin suuntiin. Viruksen leviämisen lisäksi kuolleisuuteen vaikuttaa moni asia. Tartunnan alussa saatava viruskuorma on yksi keskeisistä asioista. Virus lisääntyy elimistössämme eksponentiaalisesti, mutta niin tekevät valkosolummekin. Jos virusmäärä on vähäinen, elimistöllä on tuntikausia enemmän aikaa saada oma puolustuksensa kuntoon. Siksi sairaille altistuvat voivat saada rajujakin taudinkuvia ja jos joku perheessä sairastaa, kannattaa kotiin luoda eristystila ja kaikkien terveiden alkaa toimia lähes kuten sairaalassa.

Väestötasolla viruksen leviämiseen ja erityisesti kuolleisuuteen vaikuttaa todella moni muuttuja. Yksi on väestön rakenne. Toinen on terveydenhuollon rakenne. Kolmas väestön yleinen toimintatapa ja reagointi esim. rajoituksiin ja viranomaisten määräyksiin ja suosituksiin. Näin viruksen leviämistahti on monivaikutteinen asia. Olen jo aikaisemmin laskeskellut ja edelleen pidän Suomen kannalta kolmea skenaariota viruksen leviämisen akuutissa vaiheessa vielä täysin mahdollisina:

1. pahin: 60–70 % sairastuu, kokonaiskuolleisuus virukseen 2–3 %, tarkoittaa Suomessa 70 000 ihmistä, kestää 3–6 kk

2. todennäköisin: kohtuullisilla rajoitustoimilla saadaan epidemiaa hidastettua ja rokotteella saadaan laumasuojaa, 20–30 % sairastuu, kokonaiskuolleisuus virukseen 1–2 %, Suomessa tällöin noin 10 000–20 000 ihmistä, kestää 3–6 kk

3. totalitaristinen karanteeni: 1–5 % sairastuu, kokonaiskuolleisuus virukseen 1–2 %,  Suomessa noin 100–2000 kuolee tautiin, kestää 1–3 kk.

Nämä luvut ovat tarkoituksella yläkanttiin arvioituja. Onni on tässä epidemiassa se, että virus on kohtuullisen kiltti; onnettomuus se, että se on immuunijärjestelmällemme uusi. Enimmillään kuolleisuus kuitenkin vaikuttaa nousevan samalle tasolle kuin toisessa maailmansodassa. Erona on, että ajanjakso, jolloin kuolleisuus tulisi rajoittamattomassa tilanteessa tapahtumaan, on katastrofaalisen lyhyt ja täysin minkään järjestelmän hallitsemattomissa. Italiassa ollaan kokemassa tämä ja samoin joissakin Yhdysvaltojen osavaltioissa. Tilanteeseen ollaan kuitenkin tosiasioiden edessä reagoimassa, joten tilanne toivottavasti on muuttumassa myös näissä maissa, kuten esimerkiksi Englannissa, jossa populisti itse on päässyt tutustumaan laumasuojan hankintaan ilman taudinkuvaa lievittävää rokotetta. Parane pian Boris!

Tilannekuva on tärkein ja sen tulee perustua tieteeseen

Kaikki janoavat tutkimustietoa COVID-tilanteesta ja onneksemme demokraattinen ja avoin yhteiskunta pystyy tuottamaan sitä nopeasti ja luotettavasti tieteellisen vertaisarvioidun julkaisujärjestelmän avulla ennennäkemättömän nopeasti. Siksi on hyvin tärkeää, että kaikki omaksumme maltilla erityisesti parhaan ja luotettavimman tiedon kautta yhteisen tilannekuvan. Erityisen tärkeää tämä on poliitikoille, mutta myös tavallisille kansalaisille, joiden käyttäytymisestä taudin leviäminen on kiinni. Jos jokainen ihminen rajoittaa sosiaalista kontaktointia totaalisesti 2 viikon ajaksi, ihmiskunta selviää tilanteesta 4 viikossa. Jos ihmiset pakotetaan pörssikurssien ja talouden alttarille ja olemaan välittämättä nyt todella nopeasti etenevästä ensimmäisestä tartunta-aallosta, kuolleisuus on yllä mainitulla tasolla, eikä talouskaan toivu siitä shokkivaikutuksesta koskaan. Donald: kannattaa kuunnella Saulia, paitsi nyrkkiä me ei vielä haluta.

Ristiriitainen tilannekuva ei ole kenenkään etu. Meille lääkäreille on pandemiamahdollisuuden realisoitumisen vuoksi jo parikymmentä vuotta koulutettu tätä, joten voidaan olettaa, että jokainen Suomessa koulutettu lääkäri tietää suunnilleen nämä perusasiat, joita tässä vedän yhteen. Kaikissa yliopistosairaaloissa on erinomaisia asiantuntijoita arvioimaan paikallista tilannetta, ja vaikka monet yrittävät nyt käyttää tilannetta omien tarkoitusperiensä ajamiseen, meidän kannattaa perustaa tässäkin kaikki päätöksenteko tutkittuun tietoon.

Täällä pohjolassa ollaan kohtuullisin väestöstä lähtevin toimin skenaariossa 3 ilman totalitarismia välimatkojen ja alhaisen väestötiheyden sekä korkean elintason vuoksi. Itse olen huolissani eniten siitä, miten tätä tilannetta käytetään taloussodan, öljysodan ym. aseena, erityisesti pelkään disinformaation levittäjiä ja paniikinlietsojia ja yhtä lailla COVID-onnellisuushurmosta. Järkevä ihmisten toiminta on nyt tilanteessa etusijalla. Uskoisin, että vaikka meillä on poikkeava tilanne, voidaan edelleen kuitenkin luottaa parlamentaariseen päätöksentekoon virkamieskoneistoineen. Nykypäättäjien koulutustausta takaa sen, että tutkittua tietoa osataan omaksua ja ottaa käyttöön. Meillä setämiehillä on enemmän kuin vähän taipumusta autoritatiiviseen vallan käyttöön, mutta asema ei aina takaa, että sen mukana tulee kaikki järki..

Tulevaisuus jatkuu COVID pandemian jälkeen

Isossa kuvassa lähinnä vanhusväestöön kohdistuva ylikuolleisuus on eläkeyhtiöiden ja vanhenevien kansantalouksien kannalta Linkolalaisittain ajateltuna 'populaatioiden tervehtymistä'. Yksilöiden kannalta tämä on monelle hirvittävä elämän päättävä katastrofi. Tartunnan oireettomina levittäjinä vaikuttavat toimivan influenssan tapaan lapset ja lieväoireiset, jotka eivät eristäydy tai tiedä sairastavansa tautia. Eniten kärsiviä ovat vanhukset ja me miehet. Olen yrittänyt selittää, että meillä miehillä ei ole siksi sanaa ihana aktiivikäytössä, koska meidän elämämme on lähinnä eriasteista kärsimystä paitsi, jos voitetaan Ruotsi jääkiekossa tai muussa. Tämä oli pakollinen kevennys.

Aikuisikäinen väestö on taudin kannalta neutraalissa tilanteessa, oireilee kohtuullisesti, osaa toimia, varautua, eristäytyä, eikä levitä yleensä infektiota, jos toteuttaa asianmukaisia varotoimia. Opiskelijat ja työntekijät, yhteiskunnan bruttokansantuotetta tuottava on pääosin tätä joukkoa. Toimenpiteiden kirjossa perussairauksia sairastavat kannattaa suojata. Karanteeni on eri asia kuin eristäminen. Eristäminen täytyy tehdä kaikille, joilla on tai joilla on syytä epäillä virustartuntaa; karanteeni täytyy toteuttaa niille, jotka ovat altistuneet tai joiden sairastamisesta ei voida saada tietoa. Eristämisen kestosta ei ole vielä selvää näkemystä, itse pidän hyvänä vähintään yhden viikon eristystä vielä paranemisen jälkeen, mutta toivottavasti tieto tästä tarkentuu pian. Sairaiden ja haavoittuvien terveiden eristäminen on eri asia ja vaatii viisautta ja harkintaa. Toteuttaminen on inhimillisesti ja muutenkin mietittävä vielä tarkasti, koska epidemiavaara jatkuu todennäköisesti kohtuullisen pitkään. Viisas päätöksenteko ilman näiden perusasioiden hallintaa on mahdotonta, voi johtaa ylilyönteihin, ennakoimattomiin vaikutuksiin ja ajaa meitä kohti systeemikriisiä ja kaaosta.

Keskiössä onnistumisessa on yksilö, jonka toimilla vaikutetaan kansakunnan tilanteeseen. Onneksemme meillä on hyvin koulutettu, maltillinen ja kohtuullisen terve väestö, jolla on nyt oma keskeinen roolinsa tilanteessa. Oletin itse, että ihmiset olisivat rajoittaneet liikkumista ja toimintaansa omaehtoisesti enemmän. Näin ei kuitenkaan käynyt ja pidän nyt tehtyjä toimenpiteitä valtiovallan toimesta ainoana mahdollisena. Ruotsin tilannetta tulkitaan mielestäni Suomessa väärin. Ruotsissa suositusten voima saattaa olla yhtä suuri kuin jossain toisessa maassa erilaisten pakkokeinojen. Toivoisin, että suomalainen kuuntelisi samalla tavalla herkästi suosituksia ja toimisi niiden mukaan. Tosin viimeaikaisten lukujen nojalla Ruotsi todennäköisesti joutuu taipumaan suositusten sijaan eradikaatiopolitiikkaan, jota meillä ja Norjassa jo toteutetaan.

Tie ulos

On kiistämätön lääketieteellinen tosiasia, että ainoa lopullinen tie ulos COVID-viruksen kanssa yhteiselosta on se, että lähes me kaikki jossain vaiheessa sairastamme taudin ja tieto viruksen nujertamisesta tulee osaksi immuunijärjestelmämme muistia. Laumaimmuniteetti vaatii erittäin suurta väestötason immunisaatiota, arviot vaihtelevat, vähimmillään 70 % ja enimmillään 90 % välillä. Rokotteella voidaan valmistaa elimistöä tähän ja yleensä lieventää taudin kuvaa merkittävästi. Siksi heti alkuvaiheessa rokotekehitys on osattu nostaa ensisijaiseksi ja se on alkuvaiheen infektioneston ja rajaamisen jälkeen todellinen tie ulos tilanteesta.

Toivomme, että rokotteet ovat tehokkaita, mutta tätä ei voi vielä varmuudella tietää. On yksilön kannalta totaalisen eri asia sairastaa tämä sairaus rokotesuojassa kuin ilman sitä. Tästä syystä ainoa akuutti tie ulos viruksen aiheuttamasta ensimmäisestä tautiaallosta on mahdollisimman täydellinen viruksen eradikaatio, poistaminen, leviämisen täydellinen estäminen – laumasuojautuminen ja viruksen torjuntaan kehitetty laumaäly. Uskon, että tähän johtopäätökseen tullaan lopulta päätymään kaikkialla ja näin ostetaan aikaa, jotta väestöt koko planeetalla voidaan rokottaa.

Rokotetuotannolle tulee ennenäkemättömät vaatimukset. Rokotteet tulee suunnata kuten kausi-influenssassa, riskiryhmille, muu väestö kykenee hankkimaan immuniteetin sairastamalla taudin, mutta myös terveiden ja hyväkuntoisten rokottaminen kattavasti on päämäärä heti, kun se on mahdollista. Arvioin, että massarokotukset alkavat vuoden 2020 lopussa ja ne saadaan tehtyä vuoden 2021 loppuun mennessä. On onnellista, että pohjoisella pallonpuoliskolla on edessä kesä, jolloin viruksen leviäminen hankaloituu. Mutta kesän jälkeen tulee syksy ja riskialttiimpi aika.

Kaikkialla toteutettava sosiaalinen eristäminen estää taudin leviämistä ja näin sairastavuus on hidastettavissa siedettävälle tasolle. Rokotteen lisäksi sekä tilanteenhallinnassa että rajoitusten kohdentamisessa aikaisempaa kattavampi COVID-testaus on aiheellista pystyttää. Näin voidaan hallita viruksen leviämistä. Diagnostiikkaa voidaan tehdä sairastaneilta verestä ja niiltä, joilla on paljon virusta elimistössä esim. syljestä ja nielusta. Massatestaamiseen vaadittavat laitteet ovat riittämättömät ja todennäköisesti niitä joudutaan lainaamaan tutkimuslaboratorioista. Tilanteen pitkittyessä voidaan joutua ottamaan uudenlaista biometristä dataa käyttöön. Yksilö, jolla ei ole osoitettavaa virusta ja jolla on immuniteetti tautia vastaan, on käytännössä hyvin pieniriskinen ja hänen eristämisensä ei ole perusteltua. Voisi olla jopa arvokasta kyetä tunnistamaan tällaiset immuunit yksilöt. He voisivat periaatteessa hoitaa sairaita pienemmällä uudelleensairastumisen riskillä. Tämä tosin on spekulaatiota. Meillä ei ole vielä tietoa siitä, millaisen suojan sairastaminen saa aikaan ja yksittäisiä epäilyjä on siitäkin, että sairastanut voi tartunnan saada uudelleen.

Suomen tie ulos

Suomessa on yksi maailman tasa-arvoisimmista ja julkisimmista terveydenhuoltojärjestelmistä. Meillä on arsenaalia taistella jokaista COVIDin aiheuttamaa kuolemaa vastaan ja tehdä se eettisesti ja lääketieteellisesti parhaalla mahdollisella tavalla.  THL ja poliittinen päätöksentekojärjestelmä arvioi koko ajan, minkä skenaarion mukaan mennään. THL arvioi myös erilaisten rajoitusten ja kieltojen tehoa ja haittaa. Viruksen aiheuttama kuolleisuus leikkaa rajoitustoimien aiheuttaman kuolleisuuden aika pian, joten Suomelle ainoa mahdollisuus selvitä tästä edes kohtuullisen kuivin jaloin on toimia yhtenäisesti ja tarkasti THL:n ohjauksessa. Jo varhaisessa vaiheessa tuli itselleni hyvin selväksi, että asiantuntemus eri instituutioissa ei paikallistasolla kerta kaikkiaan riitä, joten rajoittamistoimien tulee olla valtakunnan tasoisesti johdettuja, mutta sovellettuja ja kohdennettuja paikallisesti. Kaikkien yhteinen tehtävä on nyt ylläpitää yhteiskuntajärjestystä ja vakautta. Suomi on kehittynyt demokratia, jolla on tehokas julkinen hallinto, eikä missään skenaariossa tilanteeseen vastaaminen ole olosuhteissamme ylitsepääsemätön ongelma. Todennäköisesti saamme infektiokierteen pysähtymään ja lähiviikkoina voi tulla mahdollisuus astua askel taaksepäin, alkaa taas selvittää tartuntaketjuja ja rajoittaa infektion etenemistä lievemmin keinoin.

Suomalaisen tie ulos

Jokaisen kannattaa nyt miettiä omia toimiaan. Sosiaalinen eristäminen kannattaa nyt heti toteuttaa mahdollisimman tehokkaasti: jos pinnistelemme 2–3 viikkoa, voidaan tätä purkaa. Ulkona hanskat kädessä ja kaulaliina suun edessä on turvallista liikkua porukassakin, jos on terve. Jos on sairas, kannattaa eristäytyä ja hakeutua hoitoon ohjeiden mukaan. Terveiden tulee auttaa sairaiden selviämistä ja erityisesti niiden, joilla on riskitekijöitä kannattaa oman sairastamisensa helpottamiseksi tehdä kaikki voitava, lopetettava tupakointi, nikotiinivalmisteiden käyttö, suolaa on syytä vähentää ja verenpainekuormaa alentaa, D-vitamiinisubstituutiosta kannattaa huolehtia.

Käsien pesu on itsestään selvä asia jo kaikille, mutta sen lisäksi kannattaa desinfioida käsiä alkoholipitoisella huuhteella ja huolehtia käsien rasvauksesta ja kunnosta, kynnet kannattaa pitää ultralyhyinä ja kasvojen koskettamista tulee välttää, yhteisissä tiloissa liikkuessaan kannattaa käyttää hanskoja.

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä toimenpiteenä tulisi meidän kaikkien alkaa nyt käyttää kasvosuojaimia. Virus käytännössä leviää ylähengitysteiden kautta joko kosketuksien tai pisaroiden välityksellä. Molemmat voidaan lopettaa käyttämällä mitä tahansa kasvosuojainta. Suojain suojelee erityisesti muita, ei meitä itseämme. Haastan kaikki, joilla on ompelukone tekemään erilaisia suojaimia, ohjeita löytyy netistä valtavasti. Eri vahvuisilla kankailla voidaan vaikuttaa ilmanvirtauksen määrään. Suojaimeksi käy putkilo, lappu, mikä tahansa järjestely, jolla pisarointi ja sierainten ja suun koskettelu estetään. Visiiri on yksi keino, tosin kömpelö. Voisivatko opettajat tehdä tästä käsityöprojektin ja mummot ja äidit ja ompelukonetaitoiset isät ja muutkin tyypit ottaa ompelukoneet kaapista?

Aikataulu on tärkeä

On hyvä hahmottaa, että tämä tilanne ei kestä ikuisesti mutta se ei myöskään ole ihan nopeasti ohi. Ensimmäinen aalto on todennäköisesti otettu vastaan kesään 2020 mennessä, mutta rajoitukset jatkuvat kesän 2020 yli kaikkialla. Rokotukset alkavat loppuvuodesta 2020. COVID on suurella todennäköisyydellä selätetty kesällä 2021, mutta sen jälkeenkin se saattaa hiipiä muiden virusten mukana kausittain. Tämänkaltaista pandemiaa se ei kykene aiheuttamaan, vaan pandemian aiheuttaa jokin muu eliö, luultavimmin toinen RNA-virus. Yhteiskuntaa ei kannata romahduttaa yli vuodeksi, mutta työtä ja sairastamista tulee tehdä eri tavalla. Muutokset aikatauluissa ovat mahdollisia.

 

Lehenkari kirjoittaa aiheesta myös kolumnissaan Kalevassa 6.4.2020 Tie ulos COVID-kriisistä vaatii lopulta laumasuojaa – ensivaiheessa tauti on kuitenkin saatava kokonaan pysäytettyä

Pääkuva: Elena Schweitzer (Adobe Stock)

 

Viimeksi päivitetty: 14.4.2020