Hallinto

Tiedekunnan hallintoa hoitavat yliopiston johtosäännön mukaisesti tiedekuntahallitus, dekaani, koulutusdekaani sekä tiedekunnan johtoryhmä. Tiedekunnan toiminnasta ja taloudesta vastaa dekaani ja koulutuksesta koulutusdekaani. Tiedekunnan johtoryhmä ohjaa strategisen toimenpideohjelman toteuttamista.

Lääketieteellisen tiedekunnan tiedekuntahallitukseen kuuluu puheenjohtajana dekaani sekä 8 jäsentä. Hallituksessa ovat edustettuina professorit, muu henkilökunta ja opiskelijat sekä kaksi ulkopuolista jäsentä. Lisäksi kutsuttuina ovat koulutusdekaani, henkilöstöpäällikkö, koulutuspalvelupäällikkö, controller ja johdon assistentti (sihteeri).  Hallitus valitaan vaaleilla neljäksi vuodeksi. Opiskelijajäsenten toimikausi on kaksi vuotta. 

Tiedekunnan yksitoista tutkimusyksikköä toimivat omilla tutkimusalueillaan suoraan tiedekunnan alaisina. Jokaiselle tutkimusyksikölle on nimetty johtaja sekä varajohtaja.

Viimeksi päivitetty: 26.6.2018