Tutkimusyksiköt ja oppiaineet

Biolääketieteen tutkimusyksikkö

 • Farmakologia ja toksikologia
 • Fysiologia
 • Lääketieteellinen mikrobiologia ja immunologia

Johtaja: Jukka Hakkola

Varajohtaja: Timo Hautala

Elinikäisen terveyden tutkimusyksikkö

 • Fysiatria
 • Geriatria
 • Laskennallinen lääketiede
 • Terveysliikunta
 • Työterveyshuolto
 • Yleislääketiede

Johtaja: Markku Timonen

Varajohtaja: Juha Auvinen

Hoitotieteen ja terveyshallintotieteen tutkimusyksikkö

 • Hoitotiede
 • Terveyshallintotiede

Johtaja: Helvi Kyngäs

Varajohtaja: Maria Kääriäinen

Kirurgian, anestesiologian ja tehohoidon tutkimusyksikkö

 • Anestesiologia
 • Kirurgia
 • Tehohoito

Johtaja: Juhana Leppilahti

Varajohtaja: Juha Saarnio

Lääketieteellisen kuvantamisen, fysiikan ja tekniikan tutkimusyksikkö (MIPT)

 • Lääketieteen tekniikka
 • Lääketieteellinen fysiikka
 • Radiologia
 • Kliininen neurofysiologia

Johtaja: Osmo Tervonen

Varajohtaja: Miika Nieminen

Neurotieteen tutkimusyksikkö

 • Neurokirurgia
 • Neurologia
 • Psykiatria

Johtaja: Kari Majamaa

Varajohtaja: Juha Veijola

PEDEGO-tutkimusyksikkö

 • Iho- ja sukupuolitaudit
 • Korva-, nenä- ja kurkkutaudit
 • Lastenkirurgia
 • Lastenneurologia
 • Lastenpsykiatria
 • Lastentaudit
 • Perinnöllisyyslääketiede
 • Silmätaudit
 • Synnytys- ja naistentautioppi

Johtaja: Kaisa Tasanen-Määttä

Varajohtaja: Riitta Veijola

Sisätautien tutkimusyksikkö

 • Sisätaudit
 • Oikeuslääketiede
 • Keuhkosairaudet

Johtaja: Olavi Ukkola

Varajohtaja: Juha Perkiömäki

Suun terveyden tutkimusyksikkö

 • Hammasproteesioppi ja kliininen purentafysiologia
 • Hampaiston kehitys- ja oikomisoppi
 • Pedodontia, kariesoppi ja juurenhoito
 • Parodontologia ja geriatrinen hammaslääketiede
 • Sosiaalihammaslääketiede
 • Suu-ja leukakirurgia
 • Suuradiologia

Johtaja: Pekka Ylöstalo

Varajohtaja: Kirsi Sipilä

Syövän ja translationaalisen lääketieteen tutkimusyksikkö

 • Anatomia ja lääketieteellinen solu- ja kehitysbiologia
 • Suupatologia
 • Kliininen kemia
 • Patologia
 • Syöpätaudit ja sädehoito

Johtaja: Juha Tuukkanen

Varajohtaja: Taina Turpeenniemi-Hujanen

Ympäristöterveyden ja keuhkosairauksien tutkimusyksikkö (CERH)

 • Kansanterveystiede
 • Ympäristöterveydenhuolto

Johtaja: Jouni Jaakkola

Varajohtaja: Timo Hugg

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi (at) oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 18.1.2021