Lääketieteellinen tiedekunta on aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja alueellisesti, kansallisesti ja kansaivälisesti. Tiedekunnan innovaatiolähtöinen tutkimus ja korkeatasoinen koulutus tuottavat osaamista yhteiskunnan käyttöön.

Tiedekunta tekee tiivistä tutkimusyhteistyötä mm. PPSHP:n, Oulun kaupungin, Suomen yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen sekä terveydenhuollon organisaatioiden kanssa.

Lääkäreiden ja hammaslääkäreiden perus- ja erikoistumiskoulutuksessa lääketieteellisen tiedekunnan tärkeimpiä yhteistyökumppaneita ovat PPSHP ja alueen terveyskeskukset. Koulutuksen suunnittelussa tehdään yhteistyötä maan muiden lääketieteellisten tiedekuntien kanssa, mikä yhteistyö tehostuu juuri alkaneen MEDigi-hankkeen kautta.

Yhteistyökumppaneita