Aineenopettajakoulutus

Opettajankoulutus voi sisältyä opiskelijan suorittamaan kandidaatin- ja maisterintutkintoon. Pedagogisen pätevyyden tuottavat opettajan pedagogiset opinnot, joiden laajuus on 60 op. Opinnoista 30 op sisältyvät kandidaatintutkintoon ja 30 op maisterintutkintoon. Pedagogisten opintojen ensimmäinen osa (30 op) suoritetaan 3. opintovuoden kevätlukukaudella ja toinen osa (30 op) suoritetaan 4. opintovuoden syyslukukaudella. Aloittamisen edellytyksenä on, että opiskelija on suorittanut vähintään 60 op:n opinnot opetettavassa pääaineessa ja sivuaineessa 25 op.

Luonnontieteellisen alan opettajankoulutus on mahdollinen matematiikan, fysiikan, biologia, maantieteen sekä kemian (TTK) opiskelijoille. Valinta opettajankoulutukseen tapahtuu toisen opiskeluvuoden aikana. Opettajan viran saamisen ehtona on aina suoritettu ylempi korkeakoulututkinto, vaadittavat opinnot opetettavassa aineessa tai opetettavissa aineissa ja opettajan pedagogiset opinnot.

Huom. Opiskelija voi lykätä opintojen aloittamista vuodella ainoastaan lakisääteisistä perustelluista syystä (sairaus, varusmies-/siviilipalvelus, raskaus).

Soveltuvuushaastattelu

Valinta aineenopettajankoulutukseen tehdään soveltuvuuskokeen ja opintomenestyksen perusteella. Ensimmäinen mahdollisuus on ensimmäisen opiskeluvuoden kevätlukukaudella, toinen mahdollisuus toisen opiskeluvuoden syyslukukaudella. Kokeita järjestetään kerran lukukaudessa. Soveltuvuuskokeesta voi saada 0–15 pistettä. Alin hyväksytty pistemäärä on kahdeksan.

Soveltuvuuskokeeseen ilmoittaudutaan WebOodissa: opintojakso  050505A Aineenopettajakoulutuksen soveltuvuuskoe.

Päätös valinnasta aineenopettajankoulutukseen tehdään toisen opiskeluvuoden syyslukukauden lopussa tai kevätlukukauden alussa. Soveltuvuuskokeessa käyneet osallistuvat valintaan automaattisesti. Hakijoiden päätyessä tasapisteisiin hakijoiden järjestys ratkaistaan ensisijaisesti opintomenestyspisteiden ja toissijaisesti soveltuvuuskokeen perusteella. Opiskelupaikan vastaanottaessaan opiskelija sitoutuu suorittamaan opinnot ilmoitetun aikataulun mukaisesti.

Viimeksi päivitetty: 7.9.2017