Dekaani ja johtoryhmä

Dekaani

Rehtori nimeää dekaanin tiedekuntaa kuultuaan.

Dekaanin tehtävänä on johtaa tiedekunnan toimintaa ja vastata tiedekunnan tehtävien taloudellisesta, tehokkaasta ja tuloksellisesta hoitamisesta. Dekaani vastaa yliopiston strategian, henkilöstösuunnitelun ja budjetoinin toteutumisesta tiedekunnansaa sekä tiedekunnan laadunhallinnasta. Dekaani toimii tiedekuntahallituksen puheenjohtajana ja nimittää tiedekunnan koulutustoimikunnan koulutuksen laadun ja kehittämisen tueksi. Dekaani päättää tiedekuntaa koskevista asioista, joita ei ole säädetty tai määrätty muun toimielimen tehtäväksi.

Dekaani Maarit Järvenpää

Johtoryhmä

Dekaani asettaa johtamisen tueksi tiedekunnan johtoryhmän, jonka tehtävänä on tukea dekaania tiedekunnan johtamisessa ja kehittämisessä sekä strategian toimeenpanossa. Johtoryhmään kuuluvat tiedekunnan tutkimusyksiköiden johtajat ja muut dekaanin nimeämät henkilöt. Ylioppilaskunta voi halutessaan nimetä edustajan tiedekunnan johtoryhmään.

 

Viimeksi päivitetty: 28.6.2016