Hae opiskelijaksi

Onneksi olkoon, jos valitset opiskelualaksi luonnontieteet!

Luonnontieteiden opiskelu on monipuolista sekä työtavoiltaan että sisällöltään ja antaa valmiudet useisiin työtehtäviin. Luonnontieteilijän työkenttä on laaja; toisissa työtehtävissä vaaditaan juuri oman alan osaamista, toisissa taas yliopisto-opiskelun kehittämiä yleisiä valmiuksia.

Opiskelun tavoitteena on, että opiskelija hallitsee tieteenalansa perusteet, käsitteistön, menetelmät ja keskeisimmät teoriat sekä pystyy soveltamaan tietojaan käytäntöön. Lisäksi koulutus antaa edellytykset tieteelliseen jatkokoulutukseen ja valmiuden jatkuvaan opiskeluun sekä tieteelliseen viestintään. Opiskelu on pitkäjänteistä työtä. Luonnontieteissä perusasioiden ymmärtäminen on ensiarvoisen tärkeää. Kunkin tutkinto-ohjelman ensimmäisten opintovuosien peruskurssien merkitys on suuri - näiden sisällöt ovat kunkin aineen keskeisintä materiaalia, jonka pohjalle myöhemmät opinnot rakentuvat.

Yliopisto-opetus perustuu tieteelliseen tutkimukseen. Tiedekunnan opetushenkilökunta professoreista tohtorikoulutettaviin osallistuu tutkimustyöhön. Luonnontieteellinen tiedekunta tuottaa vuosittain suuren määrän uutta tutkimustietoa. Tavoitteena on, että opiskelijat pääsevät mukaan tutkimustoimintaan koulutusalasta riippuen hyvinkin varhaisessa vaiheessa. Vaikka useat valmistuneet eivät työssään varsinaisesti tee tutkimusta, niin jokaisen yliopistotutkinnon suorittaneen on tärkeää ymmärtää, kuinka uutta tietoa tuotetaan, kuinka tutkimusraportteja luetaan ja kuinka tutkimustietoa arvioidaan. Tieteellinen näkemys ja suhtautumistapa asioihin on yksi arvokkaimmista taidoista, joita opiskelu yliopistossa antaa.

Luonnontieteiden opiskelu on varsin vapaata. Opiskelija voi tutustua useisiin yliopiston oppiaineisiin opintojensa aikana. Opiskelija määrää opintojensa tahdin ja pakollista läsnäoloakin on vähän. Vapaus tuo mukanaan vastuun opintojen etenemisestä. Vastuu tarkoittaa esimerkiksi sitä, että ottaa itsenäisesti selvää kursseihin ja opintokokonaisuuksiin liittyvistä käytännön kysymyksistä ja pitää huolen omien opintojen sujumisesta.

Opiskeluun kuuluu kysyminen ja kyseenalaistaminen; vuorovaikutus opettajien kanssa on tärkeää. Keskustelu ryydittää opetustilanteita ja auttaa testaamaan omien ajatusten kestävyyttä. Samalla ylläpidetään yhtä keskeisimmistä länsimaisen tieteen perinteistä, kriittistä keskustelua, jossa näkemykset tulee perustella.

Viimeksi päivitetty: 15.6.2017