Harjoittelu

Yliopiston palvelut

Alla mainittujen tutkinto-ohjelmien yhteyshenkilöiden lisäksi apua löytyy seuraavista paikoista:

HUOM: Opiskelijan tulee sopia harjoittelusta siihen liittyvän opintojakson vastuuhenkilön kanssa; harjoitteluun pääsy voi esim. vaatii tiettyjen hyväksymiskriteerien täyttymistä. Tämän jälkeen opiskelija hakee itse harjoittelupaikkansa. Kun harjoittelupaikka on varmistunut, opiskelija voi hakea harjoittelutukea (ks. yllä). Harjoittelusta tehdään opiskelijan, yliopiston (tutkinto-ohjelman) ja työnantajan välillä harjoittelusopimus, jossa määritellään harjoittelun kesto ja työtehtävät. Työsopimus on tehtävä erikseen.

Tutkinto-ohjelmakohtaista tietoa

Biologia

 • Yhteyshenkilö: Minna Vanhatalo.
 • Biologian opintosuunnitelmaan kuuluu pakollinen harjoittelujakso 750615S Harjoittelu sekä biotieteisiin että ekologiaan suuntautuville. Aineenopettajille harjoittelujakso ei ole pakollinen. Harjoittelujakso on suunniteltu suoritettavaksi opintojen kolmantena kesänä.
 • Harjoittelujaksosta saa opintopisteitä 5-9. Harjoittelun minimiaika on kaksi kuukautta kokopäiväistä työskentelyä, josta opiskelija saa 5 op:n merkinnän. Jos harjoitteluaika on vähintään kolme kuukautta, siitä voidaan harkinnan mukaan antaa 7 op:n merkintä edellyttäen, että harjoittelu on ollut hyvin tarkoitustaan vastaavaa ja monipuolista. Ulkomailla suoritetusta 3 kk harjoittelusta annetaan 9 op. Harjoitteluun voi yhdistää vaihto-opiskelukauden ulkomailla. Kahden kuukauden kokopäiväisestä ulkomaan harjoittelusta saa 7 op:n merkinnän.

Fysiikka

 • Yhteyshenkilö: Kyösti Heimonen (biolääketieteen fysiikka), Lauri Hautala (yleinen fysiikka, teoreettinen fysiikka), Saana-Maija Huttula (aineenopettajan syventävä harjoittelu), Heikki Salo (tähtitiede)
 • Biofysiikka: Työharjoittelu 764337A ja 764637S.
 • Fysiikka: Työharjoittelu 761337A ja 766681S.
 • Teoreettinen fysiikka: Työharjoittelu 763650S.
 • Tähtitiede: Tutkimusprojekti 2 / Työharjoittelu 765655S.

Maantiede

 • Yhteyshenkilö: Kaarina Tervo-Kankare.
 • Harjoitteluun kuuluu valinnainen opintojakso 791616S Harjoittelu, 5 op.
 • Harjoittelun kesto on vähintään 2 kk. Maantieteen opiskelijoille hyviä työnantajia ovat perinteisesti olleet julkisen sektorin organisaatiot (kaupungit, kunnat, aluehallintoviranomaiset) mutta myös yrityssektori.

Matematiikka

 

Viimeksi päivitetty: 18.10.2019