HOPS

Yliopiston palvelut

Yleistä

Opiskelijan henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS) kuuluu ensimmäisen vuoden pakolliseen Orientoiviin opintoihin. Opiskelija suunnittelee - omaopettajan tai muun vastaavan ohjaajan tukemana - opintonsa WebOodiin. Valmiin suunnitelman hyväksyy tutkinto-ohjelman koulutussuunnittelija tai omaopettaja.

Opiskelija seuraa itse HOPS:insa toteutumista, mutta sitä seurataan myös lukukausittaisissa, henkilökohtaisissa omaopettajatapaamisissa. Myös maisterivaiheen HOPS suositellaan tehtäväksi, koska se edesauttaa omien opintojen suunnitteluja ja opintoihin orientoitumista. Suunnitelmaa voi muuttaa opintojen aikana.

HOPSin avulla opiskeluun tulee määrätietoisuutta.

Opiskelijoiden, jotka eivät ole tehneet HOPSia opintojen alussa tai siihen ei ole päivitetty mahdollisia muutoksia, on tehtävä HOPS ennen valmistumiseen liittyvää opintojen koostamista.

 

 

 

Viimeksi päivitetty: 12.10.2017