Jatko-opinnot

Yliopiston palvelut

Tiedekunnan ohjeistusta

Yleistä

Jatko-opinnoissa opiskelija sekä opiskelee että tekee tutkimustyötä jonkin tiedekunnan tutkimusryhmän alaisuudessa. Ennen jatko-opintojen suunnittelua ja hakua yliopiston tutkijakouluun jatko-opiskelijaksi haluavan tulee ottaa yhteyttä ao. tutkimusryhmän johtajaan.

Pääsääntöisesti jatko-opiskelija kokoaa referoiduissa kansainvälisissä alan lehdissä julkaistut artikkelinsa väitöskirjaksi ja puolustaa sitä väitöstilaisuudessa. Ohjeellinen suoritusaika jatko-opinnoille on noin neljä vuotta. Väitöskirjatyöstä kerrotaan enemmän tutkimusryhmien omilla sivuilla.

Tutkintoasetuksen (794/2004) mukaan tieteellisen jatkokoulutuksen tavoitteena on, että opiskelija:

  • perehtyy syvällisesti omaan tutkimusalaansa ja sen yhteiskunnalliseen merkitykseen sekä saavuttaa valmiudet tutkimusalansa piirissä itsenäisesti ja kriittisesti soveltaa tieteellisen tutkimuksen menetelmiä ja luoda uutta tieteellistä tietoa;
  • perehtyy hyvin oman alansa kehitykseen, perusongelmiin ja tutkimusmenetelmiin; sekä
  • saavuttaa sellaisen yleisen tieteenteorian ja tutkimusalaansa liittyvien muiden tieteenalojen tuntemuksen, joka mahdollistaa niiden kehityksen seuraamisen.

Ks. myös Opintojen jälkeen.

Muita linkkejä

 

Viimeksi päivitetty: 25.7.2017