Fysiikan merkitys

Fysikaalisilla tieteillä on käytännön merkitystä usealla eri tapaa. Yhdessä muiden luonnontieteiden kanssa ne ovat luoneet materiaalisen hyvinvointimme perustan; esimerkiksi ihmisten elinikä on niiden ansiosta kolminkertaistunut muutaman sadan vuoden aikana.

Perustutkimus

Materiaalisella puolella jo fysiikan perustutkimus hyödyttää ihmiskuntaa, kun tarkasteluväli on kyllin pitkä. Tutkimuksen arvoa on yleensä mahdoton arvioida sen tulosten syntyhetkellä. Fyysikot ovat avanneet ovia mm. puolijohdefysiikkaan, laserfysiikkaan ja suprajohtavuuteen, ja kaikilla näillä alueilla on syntynyt merkittäviä käytännön sovellutuksia.

Soveltava tutkimus

Fyysikoiden merkitys yhteiskunnassa kasvaa koko ajan myös suoraan soveltavalla tasolla (työhön sijoittuminen). Syynä muutokseen on em. uusi teknologia, joka usein perustuu monimutkaisiin fysikaalisiin ilmiöihin. Esimerkiksi mittaustekniikka on yksi tällainen korkean teknologian alue. Nykyaikainen pitkälle automatisoitu teollisuus tarvitsee aina vain tarkempia ja luotettavampia mittalaitteita prosessiensa valvontaan, ja fyysikko on usein välttämätön henkilö instrumenttien suunnittelussa. Hyviä esimerkkejä ovat myös erilaiset sairaaloissa käytettävät kuvauslaitteet ja ympäristöntutkimuksessa käytettävä kaukokartoitusteknologia. Näiden lisäksi fyysikot ovat tuttuja myös energiataloudesta.

Vaikka diplomi-insinöörien peruskoulutukseen kuuluu fysiikan kursseja, ne ovat tasoltaan vain hieman lukiofysiikan yläpuolella, eivätkä tarjoa moniin tehtäviin vaadittavaa tietämystä. Itse asiassa Oulun yliopiston Teknillisessä tiedekunnassa on paineita vähentää fysiikan opintoja, jotta esimerkiksi uuden tietotekniikan vaatimuksiin voitaisiin vastata paremmin; insinööreillä on selviä motivaatiovaikeuksia fysiikan opiskelun suhteen. Tämä jättää ovet auki fyysikoille. On syntymässä uudenlainen työnjako, jossa insinöörit ja fyysikot toimivat teollisuuden palveluksessa yhteistyössä, toisiaan tukien.

Varoitusjärjestelmä

Edellä esitetyn lisäksi luonnontieteellinen tutkimus on paras tae sille, että sekä ihmisestä riippuvat (ympäristön saastuminen, kasvihuoneilmiö,...) että riippumattomat (auringon aktiivisuuden muutokset, jääkaudet,...) globaalit uhat havaitaan mahdollisimman nopeasti.

Viimeksi päivitetty: 11.6.2015