Miksi opiskella fysiikkaa?

Fysiikassa, kuten kaikessa opiskelussa, motivaatio on tärkeintä. Fysiikassa tämä tarkoittaa lähinnä aitoa kiinnostusta aiheeseen. Opiskelupaikkaa miettiessä kannattaa pitää mielessä se, että ihminen oppii parhaiten sitä mistä hän on eniten kiinnostunut. Ehkäpä olet joskus miettinyt seuraavanlaisia kysymyksiä:

- Mistä maailma perimmiltään koostuu?

- Mitä avaruudessa tapahtuu?

- Minkälainen on atomien ja molekyylien maailma?

- Miten elämän prosesseja voi ymmärtää fysiikan keinoin?

- Mitä tiedemiehet ovat saaneet selville maailman perusperiaatteista vuosisatojen kuluessa? (Haluatko kenties osallistua tämän tiedon syventämiseen ja laajentamiseen?)

- Mitä pitävät sisällään kiinnostavat teoriat kuten kvanttimekaniikka ja suhteellisuusteoria?

Mikäli olet kiinnostunut näistä tai vastaavanlaisista kysymyksistä, sinun kannattaisi harkita fysiikan opiskelua yliopistossa. Fysiikan opiskelija voi vapaasti pohtia suuria kysymyksiä ja ajan kuluessa ja ymmärryksen kasvaessa moni kysymys saa vastauksen. Fysiikassa voit todella haastaa itsesi älyllisesti. Jos taas pidät laitteiden kanssa puuhastelusta, kokeellinen fysiikka tarjoaa mahdollisuuden rakentaa ja olla tekemisissä mittalaitteiden kanssa.

Fyysikkona voit olla mukana tutkimassa ja ratkaisemassa ihmiskunnan suuria ongelmia, kuten ilmastonmuutosta tai vaikkapa kehittää uusia energiantuotantotapoja kasvavan ihmiskunnan tarpeisiin. Voit olla mukana kehittämässä ympäristöystävällisiä teknologioita tai keksiä uusia materiaaleja, joilla on hyödyllisiä sovelluksia. Fysiikka on siis erittäin hyödyllistä, koska teknologian kehitys ja saavutukset nojaavat viime kädessä pitkälti fysiikan lakeihin ja periaatteisiin.

Fysiikka toimii perustana myös tieteelliselle maailmankuvalle, koska fysiikka on kaikista luonnotieteen aloista perustavinta laatua. Muut luonnontieteet nojaavat fysiikan tietämykseen, joka on syvempää kuin millään muulla alalla. Sen vuoksi myös tieteellinen maailmankuva rakentuu pitkälti fysiikan varaan. Fysiikka kertoo mitä nykyisin tiedetään esimerkiksi aineen rakenteesta ja maailman perusrakenneosasista sekä niiden välisistä voimista. Fysiikan tavoite on aina ollut selvittää mistä maailma koostuu ja miten se toimii. Fysiikassa on monia mielenkiintoisia ilmiöitä ja teorioita, kuten kvanttimekaniikka, jonka tulkinnat ovat arkijärjen vastaisia, mutta juuri siksi niin mielenkiintoisia. Fysiikassa riittää ihmeteltävää ja keskusteltavaa.

Katso seuraavasta linkistä haastatteluvideoita, joissa opiskelijat itse kertovat näkemyksiään fysiikan opiskelusta Oulussa.

Sinustako fyysikko? 

Fysikaaliset tieteet kattavat laajan kirjon tutkimusmenetelmiä ja -kohteita: teoreettiselle ja kokeelliselle fyysikolle asetettavat vaatimukset ovat erilaiset, biofyysikko liikkuu hieman eri sfääreissä kuin tähtitieteilijä, jne. Kaikkien fyysikoiden (joka tässä pitää sisällään tähtitieteilijät ym.) on kuitenkin kyettävä näkemään tieteen käyttämän matemaattisen koneiston suhde luontoon. Tätä ajattelua on myös kyettävä soveltamaan itsenäisesti hyvin erilaisiin ongelmiin. Nämä taidot kehittyvät opiskelun myötä mm. demonstraatioiden ja harjoitustöiden kautta; vaatimuksena on lähinnä aito kiinnostus aiheeseen.

Mikä sitten motivoi fyysikkoa? Monia riittää innoittamaan itse luonnonilmiöiden kauneus ja tiedon filosofinen ulottuvuus. Toiset näkevät myös alan yhteiskunnallisen merkityksen: fyysikot lisäävät osaamisellaan ihmiskunnan hyvinvointia, ja heidän merkityksensä korkeaan teknologiaan perustuvassa yhteiskunnassa kasvaa koko ajan. Oli motivaatio mikä hyvänsä, sen tulee olla tarpeeksi voimakas ajaakseen opiskelijan myös fysiikan koulutuksen ensimmäisen pullonkaulan, matemaattisten työkalujen käytön hallinnan, yli.

 

Viimeksi päivitetty: 11.6.2015