Tutkielmat

Yleistä

Tutkielmiin liittyy kypsyysnäytteitä, seminaareja ja mahdollisesti muita lisävaatimuksia, joista kerrotaan alla. FM-kypsyysnäyte on tavallisesti pro gradun tiivistelmä. Laajat (30-38 op) pro gradut kuuluvat pääaineopiskelijoille, suppeat (20 op) aineenopettajille ja sivulaudaturia tekeville.

  • Aiheeseen liittyviä lomakkeita on Lomakkeet-sivulla.

Tutkinto-ohjelmakohtaista tietoa

Biologia

Fysiikka

Maantiede

Matematiikka

 

Viimeksi päivitetty: 25.7.2017