Hyväksilukeminen (AHOT)

Mikä on AHOT?

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen (AHOT) on käytäntö, jolla kartoitetaan onko sinulla aiemmin suoritettuja opintoja tai muualla (esim. työelämästä) hankittua osaamista, jotka voidaan hyväksilukea tutkintoosi. AHOT mahdollistaa myös muualla kuin muodollisessa koulutuksessa omaksutun osaamisen hyödyntämisen opinnoissasi. Luonnontieteellisen tiedekunnan opiskelijat laativat AHOT-hakemuksen OSAT-järjestelmän kautta. OSAT-järjestelmään kirjaudutaan osoitteessa https://osat.oulu.fi yliopiston käyttäjätunnuksilla. Huomattava on, että kaikkien liitteiden on oltava PDF-muotoisia (tiedoston tarkenne .pdf). Jos havaitset toiminnassa virheitä tai jos eteesi tulee ongelmatilanne, jos mahdollista ota talteen ruudun kuvakaappaus ja kirjoita lyhyt kuvaus siitä mitä tapahtui. Neuvonta ja tuki osat(at)oulu.fi.

Itsearvioinnin, dokumenttien ja muiden näyttötapojen avulla voit esittää opintojakson osittaista tai täydellistä hyväksilukua, jos sinulla on kurssin osaamistavoitteiden mukaista aiempaa osaamista.

Aikaisemmin hankittua osaamistasi tunnistat vertaamalla sitä opintojaksojen/tutkinnon osien osaamistavoitteisiin, ja arvioimalla missä määrin osaamisesi vastaa niitä. Jos tavoitteita vastaavaa osaamista löytyy, päällekkäisyyksiä voidaan poistaa ja opintosi edistyvät nopeammin. Jos et saa hyväksilukua läpi, saat perustellun päätöksen hylätyksi tulleesta AHOT-päätöksestä. Voit hakea oikaisua kielteisestä päätöksestä. Oikaisuhakemus löytyy opintoasioiden lomakkeet -sivulta

Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta ja aiemmin hankitun osaamisen tunnustamisesta säädetään Oulun yliopiston koulutuksen johtosäännössä (27 §).

Englannin kielen hyväksilukemisesta

Ylioppilaskirjoitusten pitkän englannin arvosanalla E tai L, saa hyväksiluettua opintojakson English 1/ English 3 (Reading for Academic Purposes). IB-lukiosta valmistuneet opiskelijat voivat korvata tutkinto-ohjelmassaan vaaditun opintopistemäärän  englantia (korkeintaan 8 opintopistettä). Näissä tapauksissa hyväksilukeminen tapahtuu toimittamalla YO/IB-tutkintotodistus koulutuksen lähipalvelupisteeseen tai osoitteeseen study.science@oulu.fi.

 

Miten toimin?

ALOITA TÄSTÄ: Tee pohjatyöt. Jos haluat hyväksilukea kursseja pääaineeseesi, ota ensin yhteyttä omaopettajaasi tai koulutussuunnittelijaan; muissa aineissa kurssin vastuuopettajaan, opintoneuvojaan tai muuhun AHOT-yhdyshenkilöön. Neuvottele hänen kanssaan alustavasti mitä aiemmilla suorituksillasi voisi hyväksilukea. Kun kurssien nimet ja koodit ovat tiedossasi, hakemusen täyttö on tämän jälkeen huomattavasti helpompaa.

 

TÄYTÄ HAKEMUS OSAT-järjestelmässä. Hakemuksessa tulee olla seuraavat liitteet:

  1. Virallinen opintosuoritusote eli todistus opinnoista, joiden perusteella hyväksilukua haetaan.
  2. Opintojaksokuvaukset eli tiedot suoritettujen opintojen opintovaatimuksista (osaamistavoitteet, sisällöt, suoritustapa, kirjallisuus ja laajuus (esim. opintopisteet).
  3. Hakemuksessa tulee olla myös suoritettujen opintojaksojen englanninkieliset nimet (englanninkielistä suoritusotetta varten).
  4. Tutkinnon suorittaneet toimittavat tutkintotodistuksen (pdf-kopio alkuperäisestä) ja vähintään tutkinnon nimen englanniksi (nimi näkyy esim. Diploma Supplementista). Jos tutkintotodistus on muun kuin suomen, ruotsin tai englanninkielinen, on se toimitettava myös englanninkielisenä.
  5. Tai muut mahdolliset liitteet, joilla aiemmin hankittua osaamista todennetaan (esim: vaihtoreflektio, työtodistus).
  6. Hyödynnä hakemuksen lisätietokenttää. Kun olet neuvotellut opintojakson hyväksiluvusta jo etukäteen oppiaineessa, kerro se hakemuksesi lisätiedoissa (kenen kanssa, milloin). 

 

Ja jos tarvitset näihin liittyen lisää tietoa tai apua: study.science(at)oulu.fi

Katso myös:

Viimeksi päivitetty: 11.2.2019