300003Y Toiminta luottamus- ja järjestötehtävissä

Yliopistoyhteisössä aktiivisesti toimineiden opiskelijoiden on mahdollista hakea hyväksilukua luottamistehtävistä toimimisesta OSAT-järjestelmän kautta. Kustakin luottamustehtävästä myönnetään opintopisteitä seuraavasti:

 • Ylioppilaskunnan hallitus 1 vuosi 4-5 op
 • Ylioppilaskunnan edustajisto 2 vuotta 2 op
 • Yliopiston hallitus 1 vuosi 2 op
 • Yliopistokollegio 2 vuotta 2 op
 • Koulutusneuvosto 1 vuosi 2 op
 • Koulutuksen johtoryhmä 1 vuosi 2op
 • Tiedekunnan johtoryhmä 1 vuosi 2op
 • Tiedekuntahallitus 2 vuotta 2 op
 • Tiedekunnan koulutustoimikunta 2 vuotta 2op
 • Ainejärjestön hallitus 1 vuosi 1-3 op
 • Valtakunnallinen opiskelijajärjestö 1 vuosi esim. SYL tai ammattijärjestö (SOOL, Ekonomit, Loimu, TEK, Medisiinarit jne) 1-5 op
 • Muut merkittävät koulutuspoliittiset ja/tai opetuksen kehittämiseen liittyvät tehtävät 1-3 op

Yhdelle opiskelijalle voidaan luottamustehtävistä lukea hyväksi enintään 10 opintopistettä.

Hakemukseen opiskelijan on liitettävä oppimispäiväkirja, jossa hän kuvaa toimintaansa luottamustehtävässä seuraavien tukikysymysten avulla:

 1. Missä luottamuselimessä opiskelija on toiminut, kuinka kauan ja kuinka aktiivisesti toimintaan osallistunut?
 2. Mitä opiskelija katsoo oppineensa luottamustehtävistä? (erityisesti näitä työelämätaitoja pohtien: viestintätaidot, sosiaaliset taidot, tekniset taidot, kansainvälinen osaaminen, kaupallinen ja taloudellinen osaaminen sekä itsetuntemuksen kehittyminen)
 3. Miten opiskelija voi hyödyntää kokemustaan jatkossa?
 4. Miten asioiden valmistelua tulisi opiskelijan mielestä kehittää?

Opintosuoritus voidaan kirjata kandidaatin tai maisterin tutkintoon, ja sen hyväksyy tutkinto-ohjelman vastuuhenkilö.

Viimeksi päivitetty: 14.8.2018