Ohjaus ja tuki

Luonnotieteellisen tiedekunnan tutkinto-ohjelmissa opiskelijoille on tarjolla useita eri ohjaus- ja tukimuotoja. Tukimuotoja ovat mm.

  • Pienryhmäohjaus (vanhempien opiskelijoiden ensimmäisen vuoden syksyllä tarjoama perehdytys yliopiston tavoille)
  • Tuutorointi (vanhempien opiskelijoiden tarjoama opiskelun tuki esim. tuutortuvissa)
  • Omaopettajatoiminta (jokaiselle opiskelijalle osoitetun opettajan tuki; esim. ensimmäisen vuoden aikana kartutetaan opiskelutaitoja)
  • HOPS-ohjaus (opiskelijan ensimmäisen vuoden aikana tekemä henkilökohtainen, tarpeen tullen päivittyvä opintosuunnitelma, jonka toteutumista seurataan esim. omaopettajan kanssa)
  • Opintoneuvonta (tutkinto-ohjelmakohtaisten opintoneuvojien antama tuki)

Pienryhmäohjaus

Pienryhmäohjaajat määritellään kullekin uudelle opiskelijalle heti opiskelun alussa. Ohjaukseen liittyy kussakin koulutusohjelmassa oma opintojaksonsa (Orientoivat opinnot).

Tuutorointi

Pienryhmäohjaajat kertovat mahdollisista tuutortuvista uusille opiskelijoille. Tuutortuvissa (esim. fysiikan tuutortupa, matematiikan tuutortupa) voit kysyä apua erityisesti oppiaineisiin liittyvissä ongelmissa.

Omaopettajatoiminta

Jokaiselle opiskelijalle nimetään opintojen alussa ns omaopettaja. Omaopettaja toimii opiskelijan apuna ja tukena opintojen suunnittelussa ja opiskelun sujuvuuden tukemiseksi.

HOPS-ohjaus

Henkilökohtaisella opintosuunnitelmalla (HOPS) opiskelija tekee opiskelustaan paitsi päämäärähakuista ja tehokasta, niin myös itselleen kiinnostavaa sopivilla opintojaksovalinnoilla. HOPSin tekeminen on osa Orientoivat opinnot -opintojaksoa, mutta sen päivittäminen jatkuu läpi opintojen.

Opintoneuvonta

HOPS ym. opintoihin liittyvissä asioissa auttavat tutkinto-ohjelmien koulutussuunnittelijat/opintoneuvojat. Lisäksi omaopettajat auttavat sinua opintojen suunnittelussa.

Viimeksi päivitetty: 18.10.2019