Opiskelu

Luonnontieteellinen tiedekunta on vahvaan matemaattis-luonnontieteelliseen osaamiseen perustuva oppimisympäristö, jossa koulutetaan maistereita ja tohtoreita kansallisiin ja kansainvälisiin asiantuntija- ja opetustehtäviin. Luonnontieteellinen tiedekunta on kansainvälinen vaikuttaja alan perustutkimuksessa ja luo tieteellisiä perusedellytyksiä luonnontieteiden sovellutuksille muissa tieteissä ja elinkeinoelämässä. Luonnontieteellisessä tiedekunnassa koulutusta annetaan seuraavissa tutkinto-ohjelmissa:

  • biologian tutkinto-ohjelma
  • maantieteen tutkinto-ohjelma
  • matemaattisten ja fysikaalisten tieteiden tutkinto-ohjelma

Näiltä opiskelusivuilta löydät tietoa eri opintojen vaiheisiin kuten opintojen ohjauksesta, erityisjärjestelyistä, vaihto-opinnoista sekä valmistumisesta. Tervetuloa luonnontieteellisen tiedekunnan on laadukkaaseen, kansainväliseen ja monitieteiseen tiedeyhteisöön.

Viimeksi päivitetty: 30.10.2017