Tutkimuksen painopisteet

 

Tiedekunnan tutkimuksen painoalat:
 
  • Aineen rakenne ja synteesimenetelmät
  • Avaruuden ja maapallon rakenne ja dynaamiset prosessit
  • Geenitutkimus
  • Matemaattinen mallintaminen ja laskentamenetelmät
  • Pohjoinen luonto, luonnonvarat ja ekosysteemit
  • Tietotekniikka ja sen sovellukset

Viimeksi päivitetty: 18.10.2019