Tutkimusyksiköt

Tutkimuksesta kerrotaan kerrotaan tarkemmin eri alojen sivuilla sivuilla. Vuonna 2016 laitokset korvautuvat tutkimuryhmillä.

Ekologia

 • Johtaja: Jari Oksanen
 • Tutkinto-ohjelma: Biologia

Genetiikka ja fysiologia

 • Johtaja: Jouni Aspi
 • Tutkinto-ohjelma: Biologia

Avaruusilmasto

 • Johtaja: Kalevi Mursula
 • Avaruusilmastossa tutkitaan Auringon magneettisen aktiivisuuden ja rakenteen pitkäaikaista (n. 10-10000 vuoden) muutosta ja sen vaikutusta Auringon magneettikentän hallitsemaan avaruuteen (ns. heliosfääri), mukaan lukien Maan lähiavaruus, ilmakehä ja ilmasto.
 • Tutkinto-ohjelma: Fysiikka

Ionosfäärifysiikka

 • Johtaja: Anita Aikio
 • Tutkinto-ohjelma: Fysiikka

Nano-ja molekyylisysteemit

Neurobiofysiikka

 • Tutkinto-ohjelma: Fysiikka

NMR-spektroskopia

 • Johtaja: Juha Vaara
 • NMR-spektroskopian tutkimusryhmässä kehitetään sekä kokeellisia, että teoreettis-laskennallisia magneettiseen resonanssi-ilmiöön perustuvia menetelmiä sekä sovelletaan niitä ajankohtaisiin molekyyli- ja materiaalitutkimuksen kysymyksiin. Tarkempi kuvaus tutkimuksesta (englanniksi)  löytyy ryhmän verkkosivuilta: http://cc.oulu.fi/~nmrwww/.
 • Tutkinto-ohjelma: Fysiikka / Kemia

Teoreettinen fysiikka

 • Johtaja: Matti Alatalo
 • Tutkinto-ohjelma: Fysiikka

Tähtitiede

 • Johtaja: Heikki Salo
 • Tutkinto-ohjelma: Fysiikka

Maantiede

 • Johtaja: Jarmo Rusanen
 • Maantieteen tieteenala on laaja, jonka kohteena ovat luonnon, kulttuurin, ihmistoiminnan ja yhteiskunnan piirteet, joita tarkastellaan alueellisista ja tilallisista näkökulmista. Oulun yliopistossa maantiede jakautuu tutkimuskohteidensa ja oppisisältöjensä osalta luonnon-, kulttuuri- ja matkailumaantieteeseen, aluekehitykseen ja aluepolitiikkaan sekä geoinformatiikkaan. Maantieteen tutkimuskohteena ovat luonnon ja yhteiskunnan alueelliset järjestelmät. Maantieteellä on välittävä asema luonnontieteiden sekä yhteiskunta- ja humanististen tieteiden välillä. Tutkimuskohteidensa laaja-alaisuuden vuoksi maantieteilijät tukeutuvat luonnon-, kulttuuri- ja yhteiskuntatieteelliseen teoria- ja menetelmäperustaan. 
 • Tutkinto-ohjelma: Maantiede

Matematiikka

 • Johtaja: Maarit Järvenpää
 • Tutkinto-ohjelma: Matemaattiset tieteet

Sovellettu ja laskennallinen matematiikka

 • Johtaja: Keijo Ruotsalainen
 • Tutkinto-ohjelma: Matemaattiset tieteet

Sovellettu matematiikka ja tilastotiede

 • Johtaja: Lasse Holmström
 • Sovelletun matematiikan ja tilastotieteen yksikön tutkimusaiheet liittyvät matemaattiseen ja tilastolliseen mallintamiseen, sekä eri tutkimuskohteista kerättyjen aineistojen (datan) analyyseihin. Esimerkkejä ovat inversio-ongelmat, matemaattinen fysiikka, tietoverkon resurssien allokointi, metallien jähmettyminen, optimaalisen kontrollin ongelmat, ilmastonmuutos, kuva-analyysi, geenien vaikutusten arviointi sekä epidemiologiset tutkimukset.
 • Tutkinto-ohjelma: Matemaattiset tieteet

 

Viimeksi päivitetty: 26.7.2017