Turvallisuus

Myrkytystietokeskus
Avoinna 24 t/vrk
Puh. (09) 471 977

Luonnontieteellisessä tiedekunnassa kemikaaleja käsitellään kemian tutkimusryhmien lisäksi myös fysiikan ja biologian puolella. Tutkijoiden lisäksi myös opiskelijoiden on otettava kemikaali- ym. turvallisuus huomioon esim. harjoitustöissä. Notion osiossa Turvallisuus, työterveys ja hyvinvointi käsitellään aihetta laajemmin. Kohdasta Fyysinen turvallisuus on mm. alakohta Vaarallisten aineiden käsittely. Mutta turvallisuutta on myös Tietoturva. Muita linkkejä:

Viimeksi päivitetty: 28.9.2015