Tutustu fysiikkaan

Vasemmalla olevista valikoista saat lisätietoa fysiikasta, sen merkityksestä sekä siitä, miksi sen opiskelu kannattaa. Oulun ylipistossa fysiikan opetuksesta vastaa Luonnontieteellisen tiedekunnan alainen fysiikan koulutusohjelma (ks. Hakukohteet, Opiskelu). Laitokset puretaan vuoden 2015 aikana.

Fysiikan koulutusohjelmassa opiskelija voi perehtyä esimerkiksi siihen, miten satelliittien avulla tutkitaan Auringon aktiivisuuden vaihteluita ja niiden vaikutusta Maahan, mallinnetaan ionosfääriä ja revontulia tai pureudutaan atomien, molekyylien ja aineen rakenteeseen ja toimintaa, tutkitaan nestekiteitä tai lasereita, kehitetään kiihdytinpohjaisia valolähteitä, selvitetään hermosolujen toiminnan lainalaisuuksia, tutkitaan suprajohtavuutta tai vaikka galakseja ja maailmankaikkeutta (ks. Tutkimus). Lisäksi opitaan opettamaan ja havainnollistamaan fysiikkaa; koulutusohjelmassa voi erikoistua myös aineenopettajaksi.

Pääaineeksi voi valita biofysiikan, fysiikan, teoreettisen fysiikan tai tähtitieteen. Pääaineen valintaa ei ole pakko tehdä heti alussa, sillä luonnontieteiden kandidaatin opinnot (kolme ensimmäistä vuotta) ovat kaikille hyvin pitkälti samat. Tämä takaa hyvät tiedot fysiikan perusteissa, mahdollistaa pätevöitymisen monipuolisiin työelämän tehtäviin ja avaa ovet useisiin erikoistumislinjoihin.

Viimeksi päivitetty: 11.6.2015