Vaihto-opiskelu

Yliopiston palvelut

  • Vaihto-opiskelu: Palvelussa on tietoa mm. vaihto-ohjelmien hakuprosesseista ja rahoituksesta
  • Em. ohjeista löytyvällä SoleMOVE-palvelulla voi etsiä oman alan kohteita: valitse University of Oulu (OU), kirjaudu sisään yliopiston (so. shibboleth) tunnuksella, valitse Abroad, ja valitse (Search exchange destination ruksattuna) Home unit -kohdassa oma alasi ja Type of exchange -kohdassa Studying. Solemovesta löytyy myös aiemmin vaihtokohteessa olleiden opiskelijoiden kokemuksia.
  • Em. hakua voi rajata myös määrittelemällä Exchange program -kohtaan Erasmus+ joka tuottaa eurooppalaisia kohteita. Etsiä voi myös esim. NORDPLUS- tai ISEP-ohjelmia pohjoismaihin ja Pohjois-Amerikkaan.

Yleistä

Vaihto-opiskelu antaa uutta näkökulmaa opintoihin ja opettaa toimimaan kansainvälisessä ympäristössä. Vaihtoa harkitessa kannattaa huomioida mm. seuraavaa:

  • Vaihto-opinnoista saa parhaimman hyödyn LuK-opintojen loppuvaiheessa tai FM-opintojen alussa.
  • Jotta omat opinnot eivät pitkittyisi, vaihtovuoden kurssien tulee korvata Oulun yliopiston opintojaksoja. Vaihdossa voi suorittaa myös sivuaineen opintoja tai kielikursseja, ja kaikista korvaavista opinnoista pitää neuvotella etukäteen professorin tai muun opinnoista vastaavan kanssa.
  • Opinnot tulee suunnitella niin, että niistä kasaantuu tarpeellinen määrä opintopisteitä. Oulussa opintojen optimimäärä on 60 op/vuosi (tai 30 op/ puoli vuotta), ja yksi op vastaa yhtä ECTS (the European Credit Transfer System) -pistettä.

Lisätietoa vaihto-opiskelusta voit tiedustella tutkinto-ohjelmien koulutussuunnittelijoilta sekä osoitteesta study.science@oulu.fi

Viimeksi päivitetty: 19.10.2018